Sök

Förebyggande, systematisk brandskyddsarbete

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckor, där det står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Lag om skydd mot olyckor - Riksdagen Länk till annan webbplats.

För förslag på mallar och mer information se Räddningstjänsten Väst webbplats.

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

010-219 30 00.

rvast@rvast.se

Självservice & blanketter