Sök

Sotning

Här kan du läsa om sotning, sota själv och brandskyddskontroll.

En sotare står på ett tak och sotar.

Foto: Räddningsjänsten Väst

Den traditionella sotningen har, i och med Lagen om skydd mot olyckor, delats upp i två olika delar - rengöring och brandskyddskontroll.
Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Fortfarande är en relativt stor del av alla bränder i bostäder relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Läs mer om sotning, att sota själv och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

010-219 30 00.
rvast@rvast.se

Självservice & blanketter