Sök

Buller och luftkvalitet

Ljudmiljö och luftkvalitet är viktiga faktorer för vårt välbefinnande.

Buller

Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Trots att buller inte uppfattas som livshotande på samma sätt som många andra miljöfaktorer, så har det en stor påverkan på människors hälsa och livskvalitet.

Luftkvalitet utomhus

De senaste två decennierna har synen på luftföroreningars skadeverkningar skärpts avsevärt. Studier visar att det finns tydliga samband mellan negativa effekter på människors hälsa och halter av olika föroreningar i utomhusluften.

Luftkvalitet inomhus

Med tätare bostäder, snabbare byggprocesser och materialval har vi också byggt in luftproblem i många bostäder och lokaler. Det har bland annat gett ökade problem med astma och allergier.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter