Sök

Störande buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Det kan vara höga ljudnivåer, men även låga nivåer i form av ett dovt mullrande eller svagt pipande.

Höga ljudnivåer kan ge upphov till tillfälliga eller permanenta hörselskador. Men även lägre ljudnivåer i vardagen kan påverka oss negativt genom att vi blir trötta och får koncentrationssvårigheter eller störd sömn.

Buller kan mätas med hjälp av en ljudnivåmätare och ljudnivån anges i enheten decibel (dB).

Om du störs av buller

Om du störs av oönskat ljud, ta reda på störningskällan och vem som är ansvarig för den. Störningskällan kan till exempel vara grannen, trafiken, industrier, fläktar, ventilationen eller discotek/krogar.

Om du störs av buller i din bostad som exempelvis orsakas av verksamhet i fastigheten, grannars aktiviteter eller ventilationsanordning, kontakta i första hand din fastighetsägare och framför problemet. Försök att beskriva ljudet, när på dygnet du hör det och varifrån du uppfattar att det kommer.

Blir du inte hjälpt av fastighetsägaren kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter