Sök

Luften utomhus

Luftkvaliteten som omger oss i vår närmiljö påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och hälsa på längre sikt. Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner.

Luften vi andas består till största delen av kväve och syre. I små men mätbara mängder finns även ädelgaser, koldioxid och andra ämnen som vi benämner luftföroreningar.

Luftföroreningarna kommer till stor del från fordonstrafiken. Därför är luftföroreningarna oftast värre i tätorterna än på landsbygden. Även vedeldning för bostadsuppvärmning och vissa industrier bidrar till luftproblemen.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter