Sök

Vedeldning

Många värmer sin bostad genom att elda med ved. Trots att ved är en förnyelsebar resurs och inte bidrar till växthuseffekten har den nackdelar. Har du en gammal panna, eller eldar på ett olämpligt sätt kan det medföra problem för grannar och andra.

Tips för dig som eldar med ved

  • Se till att ha bra utrustning
  • Elda med hänsyn till dina grannar
  • Använd alltid torr ved, den bör torka i ett år innan du använder den
  • Tänd upp snabbt
  • Se till att ha tillräcklig syretillförsel och undvik pyreldning
  • Ta hand om din panna och skorsten med regelbunden sotning

Du får inte elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och dylikt!

Besväras du av andras eldning?

Om du besväras av din grannes vedeldning bör du alltid först ta kontakt med din granne. Ta kontakt genast när problem uppstår, så att den som eldar vet vilka förhållanden som orsakar bevären.

Fortsätter besvären kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken innebär att den som eldar med ved har ett ansvar för att störningar till omgivningen blir så små som möjligt.

Om eldningen ger upphov till olägenheter för människors hälsa eller miljön kan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen meddela föreläggande om åtgärder eller förbud mot eldning.

Information från Naturvårdsverket

För att minska utsläppen från vedeldning skickade Varbergs kommun för en tid sedan ut information om nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten och utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare. Detta kommuniceras ut via en enkel broschyr som nu skickats ut till många vedeldande hushåll runtom i landet samt via en film och en webbsida.

Läs mer om råden och se film på www.naturvardsverket.se/vedeldning Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter