Sök

Temperatur och drag

Inomhusklimatet bestäms av en rad faktorer som lufttemperatur, strålningstemperatur från omgivande ytor, temperaturskillnader, drag och luftfuktighet.

Om du hyr bostad och har problem med inomhusklimatet ska du i första hand felanmäla detta till din fastighetsägare innan du kontaktar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Fastighetsägaren ska ha rutiner för att ta hand om klagomål om temperatur och drag. Om inga undersökningar eller åtgärder görs har du möjlighet att vända dig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 

Temperatur

De flesta trivs vid en temperatur mellan 20 – 24 grader i bostäder. Högre temperaturer kan ge sämre luftkvalitet, så som torr luft. Dessutom kan för höga temperaturer leda till trötthet och sämre prestationsförmåga. Lägre temperaturer kan ge obehag med drag.

Drag

Drag är detsamma som en lokal nedkylning av kroppen. Lufthastighet, lufttemperatur och temperaturen på omgivande ytor påverkar känslan av drag.

Människan är mycket känslig för drag. Luftens medelhastighet bör under vintern understiga 0.15 meter per sekund. Under sommaren kan en högre lufthastighet accepteras.

Luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten (RF) i rumsluft styrs av temperaturskillnaden mellan ute- och inneluft.

RF inomhus varierar under året med lägre RF under vinterhalvåret och högre under sommarhalvåret. Fukt tillförs även från människors andning, svettning samt från matlagning och tvättning.

Rekommenderad luftfuktighet är 30-70 procent relativ RF.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter