varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Temperatur och drag

Inomhusklimatet bestäms av en rad faktorer som lufttemperatur, strålningstemperatur från omgivande ytor, temperaturskillnader, drag och luftfuktighet.

Om du hyr bostad och har problem med inomhusklimatet bör du kontakta din fastighetsägare och berätta om de problem du upplever.

Fastighetsägaren ska ha rutiner för att ta hand om klagomål om temperatur och drag. Om inga undersökningar eller åtgärder görs har du möjlighet att vända dig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 

Temperatur

De flesta trivs vid en temperatur mellan 20 – 24 grader i bostäder. Högre temperaturer kan ge sämre luftkvalitet, torr luft etcetera. Dessutom kan för höga temperaturer leda till trötthet och sämre prestationsförmåga. Lägre temperaturer kan ge obehag med drag.

Drag

Drag är detsamma som en lokal nedkylning av kroppen. Lufthastighet, lufttemperatur och temperaturen på omgivande ytor påverkar känslan av drag.

Människan är mycket känslig för drag. Luftens medelhastighet bör under vintern understiga 0.15 meter per sekund. Under sommaren kan en högre lufthastighet accepteras.

Luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten (RF) i rumsluft styrs av temperaturskillnaden mellan ute- och inneluft.

RF inomhus varierar under året med lägre RF under vinterhalvåret och högre under sommarhalvåret. Fukt tillförs även från människors andning, svettning samt från matlagning och tvättning.

Rekommenderad luftfuktighet är 30-70 procent relativ RF.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter