Sök

Kamin och eldstäder

Brasa

Vill du installera eller ändra en braskamin, eldstad eller rökkanal ska du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Här kan du läsa om vad som krävs före och efter en installation.

Ofta räcker det med en anmälan när du vill installera en eldstad i ditt hem. Med eldstad menas en braskamin, öppen spis, vedspis, kakelugn, braskassett, värmepanna eller liknande.

Ta kontakt med skorstensfejare

För säkerhetens och miljöns skull är det viktigt att en installation görs rätt. Börja alltid med att ta kontakt med en skorstensfejarmästare. Gå igenom var en ny rökkanal ska sitta eller om den befintliga rökkanalen behöver renoveras.

Invänta startbesked

När din anmälan kommit in till stadsbyggnadskontoret behandlas den och du får sedan ett startbesked. Du får inte påbörja installationen innan startbeskedet utfärdats.

Installation

Det är viktigt att du följer de instruktionsanvisningar som finns från tillverkaren. Tänk på att det är du som låter installera eller ändra en eldstad som har ansvar för att bestämmelser och kontroller sker på rätt sätt.

Provtryckning och besiktning

Skorstensfejarmästaren ska provtrycka och besiktiga rökkanalen när installationen är färdig. Skorstensfejarmästaren upprättar ett besiktningsprotokoll som skickas in till kommunen.

Slutbesked

När kommunen tagit emot det godkända besiktningsprotokollet och den undertecknade kontrollplanen får du ett slutbesked och kan börja elda. Glöm inte att sota minst en gång om året. Du kan läsa mer om skötsel och underhåll av eldstäder under rubriken sotning. Eldstaden/rökkanalen får inte användas innan du fått ett slutbesked.

Anmälan om installation av eldstad/blankett

I e-tjänsten ansökan om bygglov, rivningslov och andra åtgärder kan du anmäla installation (eller väsentligt ändra) eldstad eller rökkanal.

Under rubriken anmälan av byggåtgärd hittar du en beskrivning av vilka ritningar och övriga handlingar som behövs.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

  

Självservice & blanketter