Sök

Dränering

Dränering är en åtgärd som inte kräver marklov eller bygglov. Dränering innebär att man gräver diken eller gräver ner dräneringsledningar för att få bort oönskat grund- eller ytvatten från ett område, exempelvis runt en byggnad eller på en tomt.

I marken runt och under ditt hus finns vatten och lerjord vilket betyder att din husgrund ständigt blir utsatt för fukt.

För att undvika fuktskador på din grund så kan du ersätta lerjorden under och nära husgrunden, eller delar av din tomt, med grus. Det hjälper smältvatten och regnvattensamlingar att försvinna snabbare än med lerjord. Dagvatten ska tas om hand inom den egna fastigheten och får inte ledas bort till någon annan fastighet.

Om du permanent ändrar marknivån mer än 0,5 meter i samband med dräneringen och bor inom ett område med detaljplan, så behöver du ansöka om marklov.

Marklov | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter