Sök

Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är främst till för dig som planerar att bygga något utanför planlagt område. Det är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är lämpligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område har den inte någon byggrätt. Om du vill bygga något på fastigheten behöver vi först utreda om det är lämpligt att bygga det du vill på platsen. Detta gör vi i en så kallad lokaliseringsprövning. Kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner är vägledande i byggnadsnämndens bedömning, och berörda grannar får också yttra sig i ärendet. Även olika slags rättsfall kan ligga till grund för vilken bedömning som görs.

Det är vanligast, och lämpligast, att ansöka om förhandsbesked när man vill bygga nytt på landsbygden. I mer tätbebyggda områden finns det ofta en detaljplan, där kommunen har bestämt hur och var du får bygga. Om du vill veta om det finns en detaljplan där du bor, kan du titta i Varbergskartan.

Hur ansöker jag?

Du behöver ansöka om förhandsbesked till byggnadsnämnden.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att situationsplanen ska vara fackmannamässigt ritad. Det betyder att den ska vara:

  • Skalenlig och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

 

En situationsplan baserad på en kartskiss används när du ska ansöka om förhandsbesked. Kartskissen är kostnadsfri.

  • Rita in placeringen av huset eller byggnaden du tänkt bygga.
  • Rita in ungefärlig tomtstorlek.
  • Rita in tillfartsväg.
  • Rita in ungefärlig placering av VA-lösning eller andra uppgifter som du tror kan vara bra för oss att veta om.
  • Situationsplanen ska vara aktuell och inte ha varit använd tidigare.
  • Du får inte ändra något på kartan du beställer från kommunen, till exempel ta bort kommunens logotyp, utan bara lägga till det du ska bygga.

Nybyggnadskarta | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Ange antal våningar, storlek och utseende på den tänkta byggnaden. Redovisa även vilken typ av vatten- och avloppslösning du har tänkt dig.

Om du söker förhandsbesked för en verksamhet behöver du även skicka in en verksamhetsbeskrivning.

I vissa fall kan byggnadsnämnden behöva begära in mer underlag från dig. Det kan till exempel handla om en bullerutredning eller en dagvattenutredning.

Ansök gärna digitalt, så att du enkelt kan ta del av handlingar och beslut i ditt ärende.

Om du vill ansöka via en blankett, kontakta Varberg direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vad kostar det?

Ett förhandsbesked kostar 8 200. Om ett grannehörande behöver göras tillkommer en avgift för detta.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir först när vi börjar granska ditt ärende. Alla bygglovsärenden ska enligt lag hanteras inom tio veckor.

 

Förhandsbesked - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Förhandsbesked avlopp | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Översiktsplan och detaljplaner | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för att bygga på landsbygden - Varbergs kommun Pdf, 860.2 kB.

Riktlinjer för att bygga vid kusten - Varbergs kommun Pdf, 314 kB.

 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter