Sök

Friggebod

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov.

Boden får vara högst 15 kvadratmeter stor och får byggas om du har ett en- eller tvåbostadshus på fastigheten. Den kan delas upp i flera byggnader som sammantaget blir högst 15 kvm. Tänk på att om du har stora, utskjutande takfötter på din friggebod, kan det påverka hur byggnadsarean ska beräknas.

Byggnaden får vara högst 3 meter hög i nock. Du mäter från marknivån till byggnadens högsta punkt.

Komplement till bostadshus

Det måste finnas ett bostadshus på tomten för att du ska få börja bygga din friggebod. Du får alltså inte bygga friggeboden innan eller samtidigt som du bygger ditt bostadshus.

Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad, eller placeras så nära att den ser ut att vara hopbyggd med en annan byggnad. Friggeboden ska också finnas i närheten av bostadshuset, så att det syns att den är ett komplement till det.

Medgivande från grannar

Om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs att din granne godkänner det. Medgivandet bör vara skriftligt. Om grannen eller grannarna inte godkänner placeringen måste du söka bygglov. Gränsar din tomt till mark som enligt detaljplanen utgör allmän plats, till exempel en väg, gata eller parkmark, eller till allmän väg utanför detaljplan, så måste boden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om byggnaden hamnar närmare än 4,5 meter från allmän plats behöver du också söka bygglov.

Användningsområde och utformning

Friggeboden kan exempelvis användas som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Det finns inga bestämda regler om hur friggeboden får se ut, förutom hur stor och hög den får vara. Friggeboden ska däremot ha en lämplig form och färg. Vad som är lämpligt beror till exempel på hur byggnaderna i ditt område ser ut.

När du bygger din friggebod behöver du inte ta hänsyn till vad din detaljplan tillåter.

Strandskydd

Om du vill bygga din friggebod och bor 300 meter från havet eller närmare, krävs normalt strandskydd enligt miljöbalken. Detsamma gäller om du bor inom 100 meter från en sjö/ett vattendrag. I Varberg finns det även några sjöar som har 200 meter strandskydd.

 

Strandskydd | Varbergs kommun. Länk till annan webbplats.

Friggebod - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter