Sök

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

När du vill ändra eller bygga till ett hus med kulturhistoriska värden eller kanske bygga ett helt nytt hus i en kulturmiljö, ställs det högra krav på hur byggnaden ska ut samt vilka material och vilken färg du använder.

Om du äger en kulturhistoriskt värdefull byggnad, eller om byggnaden ligger i en kulturmiljö, medföljer krav på att bevara det kulturhistoriska värdet. Du måste ta hand om ditt hus på ett sätt som är varsamt mot det kulturhistoriska värdet och inte förvanskar byggnaden.

Varberg har många fina kulturmiljöer och byggnader, både äldre och modernare, som är viktiga att bevara.

Bygglovsbefriade åtgärder

Om ditt hus är kulturhistoriskt värdefull eller ligger i ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt område behöver du söka bygglov även för de åtgärder som normalt är bygglovsbefriade åtgärder. Det kan till exempel handla om attefallsbyggnader, attefallstillbyggnad, altaner och takkupor. Detta gäller även om åtgärden inte förvanskar ditt hus eller området som huset ligger i.

Ta hjälp tidigt

Våra bygglovshandläggare kan till viss del hjälpa dig med råd kring din kulturhistoriskt värdefulla byggnad. Du kan även kontakta Kulturmiljö Halland, som är en del av Hallands kulturhistoriska museum. Kulturmiljö Hallands antikvarier erbjuder enklare rådgivning kring exempelvis vilka material, tekniker eller färgtyper som passar för din byggnad. Du kan även ta hjälp av en byggnadsvårdsbutik.

Om du står inför ett större projekt kan det vara till din och ditt hus fördel att anlita en antikvarie och exempelvis låta göra en antikvarisk förundersökning. Detta är en handling som sammanfattar fastighetens eller byggnadens historik och nuvarande skick, samt bedömer din planerade förändring och hjälper dig framåt för att varsamt förändra byggnaden.

Kulturmiljö Halland – Hallands Kulturhistoriska Museum (museumhalland.se) Länk till annan webbplats.

Hur ansöker jag?

Om du ska göra en förändring, bygga till eller bygga nytt behöver du ansöka om bygglov till byggnadsnämnden.

När du tar fram ditt underlag är det viktigt att tänka på att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

  • ritade med linjal och med svarta linjer på vit bakgrund. Använd inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand.
  • måttsatta (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter, med minst en decimal.
  • skalenliga och ha en skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) så att det går att kontrollera att skalan och måtten stämmer.

Dessa handlingar behöver du lämna in tillsammans med din ansökan:

Beroende på vad du tänker göra så kan olika handlingar behövas. I Bygglovsguiden kan du läsa om de vanligast förekommande åtgärderna och se vilka handlingar du ska skicka med.

Utöver respektive åtgärds handlingar, så behöver du skicka in:

I vissa ärenden behöver du skicka med en mer detaljerad material- och kulörbeskrivning.

  • I material- och kulörbeskrivningen talar du om vilka utvändiga material och kulörer som ska användas.
  • I den mån du har möjlighet ska du ha med kulörens NCS-kod.
  • I ärenden som berör exempelvis kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan du även behöva redovisa färgtyp och detaljritningar över exempelvis fönsterprofiler.

Vid större projekt, exempelvis nybyggnad av flerbostadshus, ska material- och kulörbeskrivningen även innefatta färgsatta illustrationer av projektet.

Ansök gärna digitalt, så att du enkelt kan ta del av handlingar och beslut i ditt ärende.

Om du vill ansöka via en blankett, kontakta Varberg direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Vad kostar det?

Avgiften för en åtgärd som omfattar en kulturhistoriskt värdefull byggnad är densamma som för en byggnad som inte är det. I Bygglovsguiden kan du läsa om de vanligast förekommande åtgärderna och ta del av exempel på vad dessa kostar.

Ibland tillkommer avgifter. Det kan till exempel handla om grannehörande, startbesked och avvikelser från gällande detaljplan. I vissa ärenden tar vi även ut en planavgift.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir först när vi börjar granska ditt ärende. Alla bygglovsärenden ska enligt lag hanteras inom tio veckor.

Läs mer om kulturmiljö

På Varbergs kommuns webbplats “Varberg växer” kan du läsa mer om kulturmiljö i Varberg. Här hittar du även riktlinjer som kulturmiljöprogrammet för landsbygden och Stadens karaktärer som visar utpekade kulturmiljöer i stadsområdet. Du hittar också länkar till Varbergskartan där du kan gå in och se vilka byggnader och områden som är kulturhistoriskt värdefulla.

Kulturmiljö i Varberg | Varbergs kommun

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter