Sök

Pergola och spaljé

En pergola kräver oftast inte bygglov. Den ska ha en gles konstruktion som bärs upp i hörnen, det vill säga att man tydligt ska kunna se igenom den från alla håll. En tumregel är att pergolan ska bestå av minst 50 procent luft. Den får inte ha ett täckande tak.

En pergola används till exempel som växtstöd, där växternas bladverk efter en tid bildar ett skydd. Om du förser din pergola med någon form av tak, såsom markis eller segelduk, kan konstruktionen bedömas som skärmtak av permanent karaktär. I vissa fall kan du behöva söka bygglov för detta.

Skärmtak

En spaljé är en stående mycket gles konstruktion som ofta används som stöd för växter. Spaljén består till övervägande del av luft och går att se igenom från alla håll. En spaljé kräver vanligtvis inte bygglov.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter