Sök

Svartbygge, olovligt byggande

Att bygga något som är bygglovspliktigt utan bygglov kallas ofta för att bygga svart. Den juridiska termen är olovligt byggande, något som kan kosta mycket pengar för den som är ansvarig. Den som bygger utan lov kan också bli skyldig att riva sitt svartbygge.

Om du utför något som kräver bygg-, mark- eller rivningslov utan tillstånd blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Det spelar ingen roll om felet begåtts av misstag, eller om du inte kände till reglerna, kommunen är skyldig att ta ut en avgift ändå. Därför är det oerhört viktigt att alltid först kontrollera vad som gäller för just den åtgärd du vill göra.

Förseelser som leder till sanktionsavgift:

• Bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad utan
  bygglov

• Påbörja byggprojekt utan kontrollansvarig - om det krävs en sådan

• Påbörja byggarbetet utan startbesked

• Använda en färdig byggnad utan slutbesked

• Riva en byggnad inom detaljplanerat område utan rivningslov

• Schakta, fylla eller liknande åtgärd utan marklov, inom område som är
  detaljplanerat eller där det finns områdesbestämmelser

• Inte anmäla åtgärder som har anmälningsplikt

Tänk på att: Byggåtgärder har en preskriptionstid på tio år.

Anmäla tillsynsärende om olovligt byggande

Ett tillsynsärende om olovligt byggande kan inledas genom att det kommer in en anmälan till byggnadsnämnden om att det skett en överträdelse. Om du vet eller misstänker att någon bygger – eller har byggt – något utan bygglov kan du göra en anmälan om tillsynsärende Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster. till kommunen. Det går bra att vara anonym men då kan vi inte kontakta dig om vi har ytterligare frågor eller för att meddela hur det går i ärendet.

Det går bra att ringa till oss på stadsbyggnadskontoret eller skriva ett brev.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter