Sök

Marklov

Nyschaktad tomt

För att ändra marknivån, till exempel genom schaktning eller fyllning, kan det behövas ett marklov. I vissa fall krävs också marklov när det gäller trädfällning och skogsplantering.

Inom detaljplanelagt område krävs det marklov för schaktningar och fyllningar om åtgärden avsevärt ändrar marknivån. Med ”avsevärt” menas oftast att nivån inte får höjas eller sänkas mer än en halvmeter. Detta gäller inte markarbeten som görs i ett byggnadsarbete. De markarbetena är redan prövade i bygglovet.

Det kan krävas marklov för fällande av vissa träd och skogsplantering, om detta finns inskrivet i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det kan till exempel handla om att skydda träd, till exempel en allé. För att plantera eller fälla träd på din egen tomt behöver du oftast inget marklov.

Tänk dock på att vissa åtgärder, utanför detaljplanelagt område, kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning. Läs gärna mer på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan om marklov

Du kan söka marklov via vår e-tjänst ansökan om bygglov, rivningslov och andra åtgärder. Vill du använda en blankett kan du ladda ner den på sidan ansökan och handlingar, där hittar du också information om vilka ritningar och övriga handlingar som behövs när du söker marklov.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter