Sök

Marklov

Nyschaktad tomt

Foto: Josefine Linjer

För att ändra marknivån, till exempel genom schaktning eller fyllning, kan det behövas ett marklov. I vissa fall krävs också marklov när det gäller trädfällning och skogsplantering.

Inom detaljplanelagt område krävs det marklov för schaktningar och fyllningar om åtgärden avsevärt ändrar marknivån. Med ”avsevärt” menas oftast att nivån inte får höjas eller sänkas mer än en halvmeter. Detta gäller inte markarbeten som görs i ett byggnadsarbete. De markarbetena är redan prövade i bygglovet.

Det krävs också marklov för fällande av vissa träd och skogsplantering – om detta finns inskrivet i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det kan till exempel handla om att skydda träd, till exempel en allé. För att plantera eller fälla träd på din egen tomt behöver du inget marklov.

Tänk dock på att vissa åtgärder, utanför detaljplanelagt område, kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning.

Ansökan om marklov/blankett

Här kan du som vill ansöka om marklov ladda ner en ansökningsblankettPDF (pdf, 583.7 kB). Blanketten skickar du till stadsbyggnadskontoret tillsammans med de ritningar som krävs.

Under rubriken Ansökan och handlingar hittar du en beskrivning av vilka ritningar och övriga handlingar som behövs när du söker marklov.

Bygglovsguiden – för dig som vill veta mer

I bygglovsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta utförlig information om allt som har med lov, anmälan och tillstånd att göra. Under rubriken kontakt i Bygglovs-guiden finns kontaktuppgifter till oss som har hand om bygglovsfrågor på stadsbyggnadskontoret.

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 14

bn@varberg.se 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

Varberg direkt

0340-880 00


ikon

Självservice & blanketter