Sök

Rivningslov

Rivning av hus

För att riva en byggnad eller del av en byggnad som ligger inom område med detaljplan krävs ett rivningslov. Det kan också krävas rivningslov inom områden med områdesbestämmelser om kommunen bestämt det.

Rivningslov behövs för att riva byggnader eller delar av byggnader som
ligger:

•  inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat
   lovplikten genom en planbestämmelse

•  utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdes-
   bestämmelser har bestämt att rivningslov krävs

Inget bygglov = inget rivningslov

För områden som inte har vare sig detaljplan eller områdesbestämmelser krävs inget rivningslov. Generellt sett kan man säga att byggnader som inte kräver bygglov, inte heller behöver rivningslov. Det kan ändå krävas en anmälan om rivning till byggnadsnämnden.

Ansökan om rivningslov

Du kan söka rivningslov på två olika sätt: Via en e-tjänst där du guidas genom de olika ansökningsstegen eller genom att fylla i en blankett som du skickar in tillsammans med efterfrågade handlingar. Under rubriken ansökan och handlingar hittar du en beskrivning av vilka ritningar och övriga handlingar som behövs när du söker rivningslov.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter