Sök

Svartbygge

Om du bygger något som kräver lov eller startbesked utan att först ha fått det, blir det ett svartbygge. Den juridiska termen för svartbygge är olovligt byggande. Att göra något olovligt kan kosta mycket pengar för den som är ansvarig. Den som bygger utan lov kan också bli skyldig att riva sitt svartbygge.

Om du utför något som kräver bygg-, mark- eller rivningslov utan tillstånd blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Det vanligaste är att en anmälan om ett misstänkt olovligt bygge kommer in till byggnadsnämnden. Det kan också vara så att vi upptäcker saker som inte uppfyller plan- och bygglagen vid till exempel tekniska samråd, arbetsplatsbesök eller när vi granskar protokoll.

När vi får in en anmälan utreder vi den, till exempel genom att besöka platsen och kontrollera vad för lov som finns på fastigheten. Om vi upptäcker att det finns något som strider mot plan- och bygglagen kommer vi i första hand att be dig rätta till det. Om det finns möjlighet att få bygglov i efterhand kommer vi att be dig ansöka om det. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden.

Hur anmäler jag?

Om du känner till eller misstänker att någon bygger eller har byggt något utan bygglov, kan du anmäla detta till byggnadsnämnden. Då blir det ett tillsynsärende.

Du kan anmäla via en blankett, men det går även bra att skriva eller ringa in till oss på stadsbyggnadskontoret.

Vill du vara anonym?

Det går bra att vara anonym, men då kan vi inte kontakta dig om vi har ytterligare frågor eller för att meddela hur det går i ärendet. Du får själv kontakta oss för att ta del av de handlingar som är offentliga i ärendet.

På blanketten för anmälan om tillsynsärende kan du kryssa i att du vill vara anonym, eller låta bli att fylla i uppgifter om dig själv. Undvik att skicka mejla oss om du vill vara anonym, eftersom dina kontaktuppgifter kommer bli diarieförda tillsammans med ärendet.

Anmälan tillsynsärende - blankett Pdf, 92.1 kB.

Hur lång tid tar det?

Tillsynsärenden kan ta tid. Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden blir först när vi börjar granska anmälan. Det finns ingen lagstadgad handläggningstid för tillsynsärenden så som det gör för exempelvis bygglov.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter