Sök

Teknisk handbok

Bygge på Västra Vallgatan

Är du med och bygger anläggningar på allmän gatu- och parkmark i Varbergs kommun? Här hittar du en teknisk handbok som hjälp i ditt arbete.

Teknisk handbok ger dig vägledning i vad kommunen har för krav på allmän gatu- och parkmark, inklusive belysning och vatten- och avloppsanläggningar. Detta för att säkerställa att anläggningarna
uppfyller kommunens standard avseende funktionalitet och livslängd och för att underlätta drift och underhåll av anläggningarna. Vid byggnation av nya bostadsområden, men också verksamhetsområden, kan den tekniska handboken kan vara ett värdefullt hjälpmedel.

Teknisk handbok är avsedd både för externa exploatörer och konsulter, men också för personal främst inom hamn- och gatuförvaltningen, Varberg Energi, Varbergsortens elkraft och Vivab (Vatten och Miljö i Väst AB).

Teknisk handbok Pdf, 26.4 MB.

Bilagor

Bilaga 1. Ritteknik Pdf, 114.4 kB.

Bilaga 2. Exploatör som projekterar och bygger ut allmän plats Pdf, 83.5 kB.

Bilaga 3. Tidsintervall för garantiskötsel Pdf, 31.4 kB.

Bilaga 4. Tekniska egenskaper för granitsten Pdf, 27.7 kB.

Bilaga 5. Ritningar Pdf, 1.4 MB.

ikon

Kontakta oss

Kontaktperson för teknisk handbok

Katarina Zelander

Hamn- och gatuförvaltningen

072-151 61 86 

katarina.wellholt@varberg.se

Självservice & blanketter