Sök

Cykelbana Västra Vallgatan

Skiss över hur gatan kommer att se ut

I år bygger vi en cykelbana och förbättrar busshållplatserna på Västra Vallgatan, avsnittet Lasarettsgatan till Bäckgatan.

Aktuellt i projektet

Projektet kommer att ta sommaruppehåll i mitten av juni. Arbetena återupptas i mitten av augusti.

Nu är vi halvvägs i ombyggnationen av Västra Vallgatan mellan Bäckgatan och Lasarettsgatan. Under våren har vi arbetat med gångbanan och busshållplatsen på den östra sidan. Till hösten ska vi göra iordning körbanan, den nya breda cykelbanan på västra sidan och busshållplatsen utanför vårdcentralen. Vi tackar för ert tålamod och önskar er en trevlig sommar!

Presentation från mötetPDF (pdf, 1.8 MB) med företagare och fastighetsägare den 23 februari.

Varför bygger vi om?

Genom ombyggnationen får Västra Vallgatan en separat cykelbana mellan Lasarettsgatan och Bäckgatan. Gatan ska bli trivsam och trafiksäker för gående och cyklister. Fordon ska ta sig fram med låg hastighet.

Hur kommer det att bli?

Väster om gatan byggs en separat cykelbana som sammanbinder cykelbanan söder om Lasarettsgatan med området utanför Gallerian. Väster om gatan planteras också träd. Gatan smalnas av, vilket medför att hastigheten sänks. Gångbanor kommer även fortsättningsvis att finnas på båda sidorna av gatan.

Busshållplatsen Södertull utanför Vårdcentralen Västra Vall byggs om och förses med väderskydd och soffor.

Ritning över områdetPDF (pdf, 4.9 MB)

Vad kommer att hända under byggtiden?

Byggnationen genomförs i två etapper under 2017, mars-juni och augusti-november. Gatan kommer under hela tiden arbetena pågår vara öppen för biltrafik men i olika omfattning.

Etapp 1 (mars-juni)

Under en tvåveckorsperiod i maj kommer endast ett körfält att vara öppet och gatan kommer att regleras med trafikljus. Övrig tid kommer två körfält att vara öppna för trafik.

Etapp 2 (augusti-november)

Under stora delar av denna etapp kommer bara ett körfält att vara öppet och gatan kommer att regleras med trafikljus.

Under delar av ombyggnationen kommer viss busstrafik att ledas runt öster om centrum förbi hållplats Lorensberg. Mer information om detta finns på Hallandstrafikens hemsida, www.hallandstrafiken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under sommaren kommer ombyggnationen att ta en paus och gatan kommer att vara helt öppen för trafik.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anders Herloff

Hamn- och gatuförvaltningen

070–268 81 28

anders.herloff@varberg.se

 

Biträdande projektledare

Jimmy Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

072–151 61 90

jimmy.johansson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter