Sök

Cykelbana Västra Vallgatan

Skiss över hur gatan kommer att se ut

I år bygger vi en cykelbana och förbättrar busshållplatserna på Västra Vallgatan, avsnittet Lasarettsgatan till Bäckgatan.

Aktuellt i projektet

Nu under hösten gör vi göra iordning körbanan, den nya breda cykelbanan på västra sidan och busshållplatsen utanför vårdcentralen. På grund av bristande underbyggnad i den befintliga körbanan har det tillkommit arbeten som gör att vi behöver stänga av gatan i större utsträckning än vad som tidigare sagts. Under vissa perioder kommer enbart ett körfält vara öppet och under vissa perioder kommer gatan att vara helt avstängd. Läs mer under rubriken Etapper nedan.

I samband med ombyggnationen kommer även korsningen Västra Vallgatan/Lasarettsgatan att göras iordning.

Vi tackar för ert tålamod!!

Varför bygger vi om?

Genom ombyggnationen får Västra Vallgatan en separat cykelbana mellan Lasarettsgatan och Bäckgatan. Gatan ska bli trivsam och trafiksäker för gående och cyklister. Fordon ska ta sig fram med låg hastighet.

Hur kommer det att bli?

Väster om gatan byggs en separat cykelbana som sammanbinder cykelbanan söder om Lasarettsgatan med området utanför Gallerian. Väster om gatan planteras också träd. Gatan smalnas av, vilket medför att hastigheten sänks. Gångbanor kommer även fortsättningsvis att finnas på båda sidorna av gatan.

Busshållplatsen Södertull utanför Vårdcentralen Västra Vall byggs om och förses med väderskydd och soffor.

Ritning över områdetPDF (pdf, 4.9 MB)

Vad kommer att hända under byggtiden?

Byggnationen genomförs i två etapper under 2017, mars-juni och augusti-november. Under sommaren kommer ombyggnationen ta en paus och gatan är öppen för trafik.

Under hösten kommer busstrafiken att ledas runt öster om centrum, förbi busshållplats Lorensberg. Mer information om detta finns på Hallandstrafikens hemsida, www.hallandstrafiken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna utföra alla arbeten kommer framkomligheten längs gatan att variera i de olika etapperna enligt nedan:

Etapp 1

Endast ett körfält kommer att vara öppet förbi arbetsområdet och trafiken regleras med trafikljus. Västra Vallgatans anslutningar mot Prästgatan och Södergatan är stängda för fordonstrafik.

Etapp 2 - så här långt har vi kommit

Endast ett körfält kommer att vara öppet förbi arbetsområdet och trafiken regleras med trafikljus. Västra Vallgatans anslutningar mot Prästgatan och Södergatan är stängda för fordonstrafik.

Etapp 3

Gatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik mellan Prästgatan till mitten av infarten till vårdcentralen.

Etapp 4

Gatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik från mitten av infarten till vårdcentralen fram till och med korsningen med Lasarettsgatan.

Varutransporter under byggtiden

Om du har verksamhet med leveranser som kommer söderifrån på Västra Vallgatan ber vi om din hjälp att istället hänvisa transporter att komma norrifrån, via Västra Vallgatan framför Gallerian. Detta gäller under tiden den 14 augusti till och med november.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jimmy Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

072–151 61 90

jimmy.johansson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter