Sök

Gång- och cykelväg längs Södra Näsvägen

Den nya gång- och cykelvägen mellan Kullevägen och Olas gata längs Södra Näsvägen är nu färdig. Ambitionen är att på sikt knyta ihop den nybyggda sträckan med den befintliga gång- och cykelvägen som finns norr om Ägovägen.

I september 2014 påbörjades byggnationen av en gång- och cykelväg längs Södra Näsvägens norra sida för att förbättra trafiksäkerheten på Södra Näs. 

Kullevägen-Olas gata

Etappen mellan Kullevägen och Olas gata, som är cirka en kilometer lång, är nu färdig. 

Skördevägen-Ägovägen

Etappen mellan Skördevägen och Ägovägen är nu klar. 

Kullevägen-Skördevägen

Tidplanen för denna etapp är ännu inte fastställd.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Patrik Runeberg

Hamn- och gatuförvaltningen

070-578 88 81 

patrik.runeberg@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter