Sök

Motionsspår Breared-sjukhuset

Motionsspår

Foto: Hidvi Group

Ett nytt motionsspår mellan Breared och sjukhuset öppnar till våren. Det nya spåret bildar tillsammans med motionsspåret i Påskbergsskogen en halvmil lång slinga i ett vackert naturområde inne i centrum.

Varför bygger vi?

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga ett nytt belyst motionsspår i naturområdet mellan sjukhuset och Breareds bostadsområde. Målet med projektet är skapa ett längre centrumnära motionsspår när det nya motionsspåret sammanlänkas med motionsspåret i Påskbergsskogen och Brearedshallen. Syftet med motionsspåret är också att öka allmänhetens tillgång till naturområden i staden och uppmuntra till motion och naturupplevelser.

Hur kommer det att bli?

Motionsspåret blir cirka 2 kilometer långt och sträcker sig från koloniområdet vid Västkustvägen, förbi Brearedshallen och upp mot sjukhuset och Almers skola. Motionsspåret kommer att vara belyst och ha en beläggning av grus. Motionsspåret förbinds med Påskbergsslingan genom den befintliga gång- och cykelväg längs Västkustvägen.  

Karta över nya motionsspårets sträckningPDF (pdf, 948.5 kB)

Vad händer under byggtiden?

Vi börjar i oktober månad 2016 med att röja undan växtlighet och buskage längs sträckan. Sedan anlägger vi slingan under vinterhalvåret och beräknar att vara klara till våren 2017. Arbetena sker under dagtid och viss byggtrafik kan förekomma under byggtiden.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jimmy Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

072-151 61 90

jimmy.johansson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter