Sök

Pilgatan, Trönninge

I takt med att nya bostäder växer fram i Trönninge behövs också grönområden, gator och gång- och cykelvägar.

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för att öka trafiksäkerheten på Pilgatan samt utbyggnad av Pilgatan etapp 2. 

Varför bygger vi?

Det behövs en gång- och cykelväg från Trönninge till det nya bostadsområdet på Trönningebjärsvägen och förskolorna i området. Vi gör Pilgatan mer trafiksäker genom att bygga två rondeller på Pilgatan, en till det nya bostadsområdet på Trönningebjärsvägen och en vid infarten till de nya bostäderna i etapp 2.

Hur kommer det att bli?

Trafikanpassningar

Vi bygger:

  • Gång- och cykelväg längs Pilgatan på sträckan Lindbergsvägen-Trönningebjärsvägen
  • Två nya rondeller, en vid infarten till Trönningebjärsvägen och en vid nya bostadsområdet Pilgatan etapp 2

Bostadsområde, etapp 2

Vi bygger:

  • Lokalgator
  • Gång- och cykelvägar
  • Naturområde

Planerad byggstart

Eftersom detaljplanen överklagats är datum för byggstart oviss.

Tidigare arbeten

Under 2013-2015 anlade hamn- och gatuförvaltningen gator, gångvägar, naturområden och en dagvattendamm till bostadsområdet norr om Pilgatan i Trönninge, där huvudgatan heter Trönningebjärsvägen och den anslutande gatan Statarevägen. Samtliga gator och gångvägar fick belysning.

Vi anlade också en ny gångväg över Trönningebjärsvägen norrut till naturområdet. I området finns en naturlig plats för utsikt och möjlighet till rekreation, motion och naturupplevelser.

ikon

Kontakta oss

Projektledare Pilgatan etapp 2

Marie Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-140 57 12

marie.johansson1@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter