Sök

Reparation av pirhuvuden

Fästningspiren - en av de två pirer som nu repareras

Fästningspiren - en av de två pirer som nu renoveras

Pirhuvudena längst ut på Fästningspiren och Klövenpiren på Getterön är viktiga vågbrytare för Varbergs hamn och är i dåligt skick. De ska förstärkas med betong i ett omfattande reparationsprojekt.

Varför bygger vi?

Pirhuvudena på Fästningspiren och Klövenpiren är viktiga vågbrytare för att säkra farleden in i Varbergs hamn. De skyddar hamnen och kustremsan innanför pirerna. Pirhuvudena har omfattande korrosionsskador på stålsponten och behöver repareras. 

Hur kommer det att bli?

Pirhuvudena ska förstärkas med betong för att kunna fortsätta vara vågbrytare för Varbergs hamn. Det är även en fördel att reparera pirhuvudet på Fästningspiren nu innan övriga piren förstärks för att möjliggöra det kommande Fästningsbadet. 

Vad händer under byggtiden?

Pirhuvudena kommer att förstärkas med betong i olika moment. Först görs en undervattensgjutning. Betong sprutas ned för att förstärka havsbotten och undvika sättningar. Slutligen byggs en ny betongöverbyggnad över själva pirhuvudet. 

Avstängning vid Fästningen

Strandpromenaden runt Fästningen är ett populärt gångstråk i staden och vi försöker begränsa avspärrningarna så långt det är möjligt. Vid tillfällen när det är mycket tunga transporter till och från pirområdet kommer Strandpromenaden mellan norra och södra fästningshörnan att vara avstängd av säkerhetsskäl. Efter klockan 18 på vardagar och under helger kommer området att vara tillgängligt för promenader. 

Avstängning på Getterön

För att möjliggöra arbetena på Klövenpiren behöver entreprenören ta en del av gräsytan vid första vik i anspråk och anlägga en transportväg från Änggärdevägen runt parkeringen ut mot piren. Det innebär att lekplatsen inte kommer att vara tillgänglig och det blir vissa avspärrningar i området eftersom arbetet kräver tunga transporter. 

Hur lång tid tar det?

Reparationsarbetena har nu återupptagits efter tekniska problem. Det innebär att projektet kommer att vara längre tid än beräknat.

Reparationsarbetena gör sommaruppehåll under juni, juli och augusti månad.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Yasin Abbes

Hamn- och gatuförvaltningen

072-151 61 89

yasin.abbes@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter