Sök

Reparation av pirhuvuden

Fästningspiren - en av de två pirer som nu repareras

Fästningspiren - en av de två pirer som nu renoveras

Pirhuvudena längst ut på Fästningspiren och Klövenpiren på Getterön är viktiga vågbrytare för Varbergs hamn och är i dåligt skick. De ska förstärkas med betong i ett omfattande reparationsprojekt.

Varför bygger vi?

Pirhuvudena på Fästningspiren och Klövenpiren är viktiga vågbrytare för att säkra farleden in i Varbergs hamn. De skyddar hamnen och kustremsan innanför pirerna. Pirhuvudena har omfattande korrosionsskador på stålsponten och behöver repareras. 

Hur kommer det att bli?

Pirhuvudena ska förstärkas med betong för att kunna fortsätta vara vågbrytare för Varbergs hamn. Det är även en fördel att reparera pirhuvudet på Fästningspiren nu innan Fästningsbadet anläggs. 

Vad händer under byggtiden?

Pirhuvudena kommer att förstärkas med betong i olika moment. Först görs en jetinjektering under pirhuvudena för att stabilisera konstruktionen. Därefter fylls pirhuvudena med betong och slutligen byggs en ny överbyggnad över själva pirhuvudet. 

De olika momenten i reparationen utförs efter varandra på Fästningspiren respektive Klövenpiren. Arbetena har pågått under några månader på Fästningspiren och kommer att återupptas på Klövenpiren under september månad.

Fästningspiren

Strandpromenaden runt Fästningen är ett populärt gångstråk i staden och vi försöker begränsa transporter och påverkan på promenaden. Transporter kommer att ske i huvudsak tidigt på morgonen och ha en gående lots vid sin sida.

Klövenpiren

Viss byggtrafik kommer att gå på Hattviksvägen och Änggärdevägen.

Hur lång tid tar reparationsarbetena?

Flera moment i reparationsarbetena är väderberoende och tidplanen är därför osäker. Projektet kommer att pågå under stora delar av 2018.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anders Wiberg

Hamn- och gatuförvaltningen

070-981 00 40

anders.wiberg@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter