Sök

Stenen B och C

Ett nytt bostadsområde med lantlig och naturnära karaktär växer fram i nordvästra delen av Tvååker.

Varför bygger vi?

Tvååker är en av sex serviceorter i Varbergs kommun och det ligger i linje med kommunens strategi att bygga fler bostäder i serviceorterna. Planprogrammet för området Stenen ger möjlighet till bostäder uppdelat på område A, B, C och D.

Karta över Stenen B och C

Detaljplanen för Stenen område B och C ger plats för villor samt flerbostadshus och parhus samt en förskola. Totalt kommer områdena B och C innehålla cirka 120 bostäder.

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga gator och cykelvägar inom området. Vi kommer att rusta upp naturområdet och anlägga en lekplats. Söder om Fastarpsvägen kommer Vivab att anlägga en dagvattendamm.

Trafikverket kommer öka trafiksäkerhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Fastarpsvägen med bland annat en ny rondell och en gång- och cykelpassage.

Hur kommer det att bli?

Stenen kommer att bli ett bostadsområde med lantliga och naturnära egenskaper.

Delar inom området med parhus, radhus och flerbostadshus har gått ut på markanvisningstävling, där vinnaren kommer bygga ut området. Övriga tomter tilldelas via kommunens tomtkö.

Vad händer under byggtiden?

Under våren 2017 byggs dagvattendammen söder om Fastarpsvägen och tillhörande vattenledningar mellan dammen och bostadsområdet.

Sedan anläggs gator, vatten och avlopp samt gång- och cykelväg inom bostadsområdet.

Under 2018 kommer naturområdet att rustas upp och lekplatser anläggas inom bostadsområdet. I naturområdet ska det även byggas en tätortslekplats enligt kommunens lekplatsriktlinjePDF (pdf, 10.9 MB).

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Lotta Lager
Hamn- och gatuförvaltningen
072-151 61 91

lotta.lager@varberg.se

 

Vivab

Sofia Haargaard
Planeringsingenjör vatten och avlopp
075-727 40 82
sofia.haargaard@vivab.info

 

Markförvaltare och kontaktperson för tomtkö

Leif Andersson
Samhällsutvecklingskontoret
070-850 82 23

leif.andersson3@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter