Sök

Trönninge skola och idrottscentrum

Byggnationen av en ny F-9-skola och ett nytt idrottscentrum i Trönninge är en av kommunens största investeringar någonsin. Skolan och idrottsanläggningen beräknas stå klara 2017.

Aktuellt i projektet

Trönninge skola och idrottscentrum börjar bli klart och invigningen är planerad till den 20 augusti kl. 13-16.

Vecka 33, den 14-18 augusti, kommer vägen utanför skolan att stängas av för asfaltering. Vi uppmanar alla att välja annan väg under tiden arbetena pågår.

Varför bygger vi?

Trönninge och områdena runt omkring är ett viktigt område för nya bostäder i kommunen. I takt med att nya bostadsområden växer fram anläggs en ny skola och idrottscentrum i området för att möta framtida behov.  

Planprogram för Södra Trönninge

Hur kommer det att bli?

Trönninge skola

Skolan planeras för 800 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan kommer vara i två plan och ha ett tillagningskök. Redan nu är upptagningsområdet bestämt för vilka elever som tillhör skolan. 

Idrottscentrum

En inomhushall för friidrott ger fler ungdomar chansen att utöva friidrott och ökar förutsättningarna för dem som redan är aktiva.

En skolidrottshall och en gymnastikhall inryms i samma byggnad.

Vad händer under byggtiden?

Skola och idrottscentrum

Varbergs Fastighets AB ansvarar för byggnationen av skolan och idrottscentrat. Följ byggnationen av skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och idrottscentratlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på deras hemsida.

Trafikanpassningar och grönområden

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för att öka trafiksäkerheten på Lindbergsvägen. Vi bygger:
- ny rondell på Lindbergsvägen vid skolan
- busshållplats på Lindbergsvägen i anslutning till skolan
- ny infart till skolan från rondellen.

Oktober 2016: Infarten till skolan börjar byggas
Januari 2017: Rondellen och busshållplatsen börjar byggas på Lindbergsvägen

Förvaltningen ansvarar också för att iordningsställa ett grönområde med en dagvattendamm på området.

Karta med trafiklösningar och grönområdenPDF (pdf, 168.7 kB)

Vatten och avlopp

Vivab ansvarar för nya vattenledningar och en ny pumpstation i området. De ansvarar också för dagvatten och vattenförsörjning till skolområdet och den kommande nya stadsdelen Södra Trönninge. Den stora ledningen för vatten till Ringhals, som idag går rätt igenom det nya området för Södra Trönninge, kommer att ledas om.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Skola och idrottscentrum
Jenny Rydén

Varbergs Fastighets AB

jenny.ryden@varberg.se

0340-50 60 11

 

Trafik och grönytor

Kristina Törnström

Hamn- och gatuförvaltningen

073-332 77 52

kristina.tornstrom@varberg.se

 

Vatten och avlopp

Sofia Haargard

Vivab

0757-27 40 82

sofia.haargaard@vivab.info

ikon

Självservice & blanketter