Sök

Trönninge skola och idrottscentrum

Byggnationen av en ny F-9-skola och ett nytt idrottscentrum i Trönninge är en av kommunens största investeringar någonsin. Skolan och idrottsanläggningen beräknas stå klara 2017.

Aktuellt i projektet

Trönninge skola och idrottscentrum invigdes den 20 augusti.

Lindbergsvägen och vägen in till skolan öppnade för trafik i början av juli. Med följande åtgärder har nu trafikmiljön runt skolan blivit säkrare för gående, cyklister och bussresenärer:

  • Ny rondell på Lindbergsvägen vid skolan.
  • Breddad gång- och cykelväg längs med skolområdet.
  • Busshållplats med avsmalnad körbana, så kallad timglaslösning, för trygg och säker trafikmiljö för de som reser med linjebuss.
  • Barn som får skolskjuts blir avsläppta inne på skolområdet.
  • Tätat räcke över Himleån.
  • Nytt räcke som skärmar av gång- och cykelväg från bilvägen i svängen söder om Himleån.

Nytt naturområde

Naturområdet mellan skolan och Himleån växer fram. Trädäcket vid dammen och belysning är klar i området. Eftersom det har varit en regnig höst kommer avslutande planteringar och modellering av området att ske till våren, när marken har torkat upp.

Naturområdet kommer att utformas med sittplatser, odlingsrösen, blommande ängar, träd och buskar. Odlingsrösen är högar med sten, som uppkommit då tidigare obrukad jord röjts upp för odling. Dessa odlingsrösen har tidigare varit placerade på ytan där Trönninge skola är byggd.

Karta med trafiklösningar och grönområdenPDF (pdf, 168.7 kB)

Varför bygger vi?

Trönninge och områdena runt omkring är ett viktigt område för nya bostäder i kommunen. I takt med att nya bostadsområden växer fram anläggs en ny skola och idrottscentrum i området för att möta framtida behov.  

Planprogram för Södra Trönninge

Hur kommer det att bli?

Trönninge skola

Skolan planeras för 800 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan kommer vara i två plan och ha ett tillagningskök. Redan nu är upptagningsområdet bestämt för vilka elever som tillhör skolan. 

Idrottscentrum

En inomhushall för friidrott ger fler ungdomar chansen att utöva friidrott och ökar förutsättningarna för dem som redan är aktiva.

En skolidrottshall och en gymnastikhall inryms i samma byggnad.

Vad händer under byggtiden?

Skola och idrottscentrum

Varbergs Fastighets AB ansvarar för byggnationen av skolan och idrottscentrat. Följ byggnationen av skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och idrottscentratlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på deras hemsida.

Trafikanpassningar och grönområden

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för att öka trafiksäkerheten på Lindbergsvägen. Vi bygger:
- ny rondell på Lindbergsvägen vid skolan
- busshållplats på Lindbergsvägen i anslutning till skolan
- ny infart till skolan från rondellen.

Förvaltningen ansvarar också för att ställa i ordning ett grönområde med en dagvattendamm på området.

Vatten och avlopp

Vivab ansvarar för nya vattenledningar och en ny pumpstation i området. De ansvarar också för dagvatten och vattenförsörjning till skolområdet och den kommande nya stadsdelen Södra Trönninge. Den stora ledningen för vatten till Ringhals, som idag går rätt igenom det nya området för Södra Trönninge, kommer att ledas om.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Skola och idrottscentrum
Belinda Djupdahl

Varbergs Fastighets AB

belinda.djupdahl@varberg.se

0340-50 60 23


Trafik och grönytor

Kristina Törnström

Hamn- och gatuförvaltningen

073-332 77 52
kristina.tornstrom@varberg.se

 

Vatten och avlopp

Lars-Erik Johansson

Byggledare

075-727 41 88

lars-erik.johansson2@vivab.info

ikon

Självservice & blanketter