Sök

Omhändertagande av död häst

Döda djur måste tas hand om på ett miljömässigt säkert sätt för att undvika smittspridning av olika sjukdomar. Normalt sett ska de skickas till en godkänd eller registrerad destruktionsanläggning, men under vissa förhållanden kan egen begravning av häst tillåtas.

Nedgrävning på egen eller annans mark

Från och med den 1 februari 2015 behövs inte längre något tillstånd från länsstyrelsen för trotjänarbegravning av häst. Istället övergår ansvaret av detta till respektive kommun. För att få begrava hästen krävs det att den inte har dött av en smittsam sjukdom. Om hästen ansetts frisk nog för att få begravas så kan detta göras på egen mark efter att information lämnats till kommunen via blankett och du fått ett godkännande av tilltänkt plats. Om du inte själv äger marken måste du ha markägarens tillåtelse för att få begrava hästen.

För nedgrävning krävs att kommunen bedömer platsen ur miljösynpunkt. Då kontrolleras bland annat närhet till vattentäkter, grundvatten och vattendrag för att undvika föroreningar.

För att få platsen godkänd finns några saker att tänka på:

  • Begravningsplatsen måste vara plan, torrlagd och väldränerad.
  • Graven måste vara tillräckligt djup för att hästens kropp ska kunna täckas med minst 1,5 meter jord. Till en stor häst behövs 2-3 m i bredd och 2,5-3 m djup.
  • Hästkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Det måste finnas minst 1 meter löst jordlager mellan hästkropp och berggrund.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter

Blankett för ansökan hittar du under "Självservice och blanketter" längst ner på sidan.

För handläggning av ärenden gällande begravning av död häst så tas en avgift ut enligt fastställd taxa.

Informationsmaterial från Jordbruksverket

Jordbruksverket har informationsmaterial om nedgrävning av animaliska biprodukter. Informationsen berör vilka krav lagstifningen ställer på nedgrävning av animaliska biopridukter som döda djur, salktbiprodukter och biprodukter från biodling. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om detta. Länk till annan webbplats.

Andra alternativ för omhändertagande av hästkroppar

Energiåtervinning

Detta kallas även för destruktion. Kroppen processas för att används för energiproduktion. Hämtning av kroppen sker genom Svensk Lantbrukstjänst. De nås via https://www.svensklantbrukstjanst.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller 010-490 99 00

Kremering

Kroppen bränns till aska på ett speciellt krematorium avsett för djur. Ibland kan det finnas en möjlighet att få tillbaka delar av askan. Ofta sker detta mot en avgift.

Slakt

Om din häst är frisk och inte är behandlad med läkemedel som förhindrar att den kan bli livsmedel kan slakt på slakteri vara ett alternativ. Om hästen godkänns för att bli livsmedel får du betalt för köttet. Ifall den inte blir godkänd får du istället betala för destruktion.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter