Sök

Skadade och döda vilda djur

Skadat djur på landsväg

Foto: Mostphotos / Saulius Balbierius

Här hittar du information om vad som gäller när du påträffar ett skadat eller dött djur i naturen eller på vägar i kommunen.

Skadade och döda djur på allmän plats

Ingen vill se djur lida, men det finns ingen lagstiftning tillgänglig som ger kommunen möjlighet eller skyldighet att jaga sjuka vilda djur, till exempel kaniner som drabbats av pesten. Om djuren inte utgör någon olägenhet för människors hälsa eller miljön i juridisk mening kan vi inte beordra jakt på djuren med stöd av miljöbalken, som är den lagstiftning vi kan använda oss av.

En viltvårdare kan ta hand om ett skadat djur, främst fåglar och vilt. Det infångade djuret lämnas till närmaste viltvårdare. Kontaktuppgifter finns på hemsidan för Katastrofhjälp - Fåglar och vilt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi ansvarar för städningen av allmänna platser, till exempel parker och badplatser, och hamn- och gatuförvaltningen plockar med sig döda djur som påträffas i sådana områden. Inom annan naturmark i kommunal ägo får kadavren ligga kvar i normalfallet. Naturen får så att säga ha sin gång.

Sälar

Hamn- och gatuförvaltningen sköter bortforsling av döda sälar på de kommunala badplatserna. När det gäller döda sälar på övrig kommunal mark forslas inte djuren bort, utan naturen får ha sin gång.

Kaniner

Vissa år drabbas kaninerna hårt av kaninpesten. Eftersom kaninpesten inte smittar vare sig till människor eller andra djurarter så ses inte heller döda kaniner som en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Kadavren betraktas heller inte, utom i undantagsfall vid eventuellt extrema ansamlingar, som nedskräpning. Därför kan städning inte heller beordras med stöd av lagen. Det är däremot fritt fram för var och en som påträffar ett dött vilt djur att själv begrava det eller bortskaffa det på annat sätt som man finner lämpligt.

Skadade och döda djur på privat mark

Om ett skadat djur finns på privat mark ligger ansvaret hos varje enskild fastighetsägare. Det är den enskilde fastighetsägaren som har jakträtten. Jakt med kulvapen inom detaljplanerat område kräver dock särskilt tillstånd från Polisen.

Att städa undan döda djur på privat mark är också ett ansvar för varje enskild fastighetsägare.

Trafikskadade djur

Om det skadade eller döda djuret finns på kommunal väg, inom Varbergs tätort, ring kommunens kundservice Varberg direkt, tel. 0340-880 00.

Om det skadade eller döda djuret finns på statlig väg, utanför Varbergs tätort, hänvisar vi till Trafikverket på telefon 010-476 15 42.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter