Sök

Skadedjur

Skadedjur och ohyra kan göra stor skada i ditt hem genom att angripa livsmedel, textilier och träslag. Möss, råttor, mjölbaggar och silverfiskar är exempel på skadedjur och ohyra som förstör i hemmet.

Fastighetsägarens ansvar

Ohyra och skadedjur är något som fastighetsägaren alltid är ansvarig för att åtgärda. Detta gäller även i de fall där hyresgästen orsakat ohyran. Fastighetsägaren ska ha rutiner i sin egenkontroll för att ta hand om klagomål gällande ohyra och skadedjur.

Information om saneringsföretag

Det är bra om fastighetsägaren informerar om saneringsföretag eller att det finnns information i ditt hyreshus så att du som hyresgäst själv kan kontakta dem vid behov.

När du bor i ett enfamiljshus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Hur du blir av med ohyra och skadedjur

Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och liknande, så att insekter inte får chans att föröka sig.

Fastigheten bör också vara råttsäkrad så att gnagare inte kan komma in. Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter