Sök

Energi och uppvärmning

En minskad energianvändning är viktigt av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl. Lär dig mer om energi och ta hjälp av vår energi- och klimatrådgivningen.

På vår webbplats får du information om hur vi kan hjälpa dig och vad du själv kan göra för att minska din klimatpåverkan och energiförbrukning. Här finns också information om egna sätt att producera el och hur uppvärmningen av våra bostäder fungerar.

Tips och råd

Kommunen ansvarar för energi- och klimatrådgivning. Kontakta oss om du behöver råd och hjälp i energifrågor.

Energi- och klimatrådgivning

Kommunens energibolag, Varberg Energi AB, arbetar med bland annat elförsäljning, elnät och fjärrvärme.

Varberg Energi AB Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten verkar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter