Sök

Egen elproduktion och vindkraft

Med stigande elpriser blir det en bättre affär att producera sin egen el. Här görs en kort redogörelse av vad som gäller för egen elproduktion i Varbergs kommun.

Solel

Solceller för elproduktion kan installeras exempelvis på taket. Så länge panelerna är placerade i takets lutning krävs i regel inget bygglov. Tänk dock på att ta kontakt med stadsbyggnadskontoret om installationen kan anses förvanska byggnaden, eller om det strider mot gällande detaljplan. Om du vill placera panelerna på marken eller i en annan lutning än den som taket har (alternativt ändra takets lutning) krävs bygglov.

Det finns bidragsstöd att söka för installation av solceller, detta görs hos Länsstyrelsen. På Länsstyrelsens webbplats hittar du mer information:

Information om stöd för solcellerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Energimyndighetens hemsida hittar du också information om stödetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vindkraft

Regelverket för bygglov för vindkraft styrs av Plan och byggförordningen (6 kap). Förordningen säger att bygglov krävs om vinkraftverket:

  • är högre än 20 meter över markytan
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
  • monteras fast på en byggnad, eller
  • har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Om vindkraftverket inte uppfyller något av alternativen ovan krävs inget bygglov.

Du bör dock prata med berörda grannar innan du påbörjar arbetet. Skulle de uppfatta arbetet som störande så kan de enligt miljöskyddslagen klaga på miljöstörning, och du kan bli ålagd att montera ner anläggningen.

Vad händer med elöverskottet?

Du kan välja att vara oberoende elproducent eller att ansluta din anläggning till elnätet. Om du väljer att ansluta dig till elnätet kan den överskottsel som du inte har behov av i det ögonblick som den produceras istället gå ut på elnätet. För att du ska få betalt för elen krävs en mätare som ger timvärden på levererad el. För små kunder som totalt sett använder mer el under året än man producerar med anläggningar under 63 ampere och 43,5 kilowatt står elnätbolaget för ett eventuellt mätarbyte.

Kontakta nätägaren innan du påbörjar installationen. Vem som är din nätägare framgår av elnätsfakturan.

Något som diskuteras är nettodebitering, vilket innebär att den egenproducerade elen som överförs till elnätet kan kvittas mot el vid ett annat tillfälle. På så sätt ska nätavgiften baseras på skillnaden mellan den el du köper och den du levererar. Debatten pågår och beslut är ännu inte fattade i frågan.

ikon

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare

Telefontider

Vardagar kl. 09:00 -16:00

Lunchstängt kl. 12.00 - 13.00

 

Besök

Endast bokade besök

 

ikon

Självservice & blanketter