Sök

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i Varberg har låg miljöpåverkan då en stor del av värmen är restvärme från Södra Cell Värö. Fjärrvärme finns tillgängligt i Varbergs tätort, medan det finns närvärme i orter utanför Varberg.

Varifrån kommer fjärrvärmen?

Fjärrvärmen produceras och distribueras av det kommunägda bolaget Varberg Energi. Fjärrvärmen kommer till stor del från Södra Cell Värö, i form av restvärme. Utöver restvärme används även biobränsle och biogas.

En ny biobränsleanläggning färdigställdes under 2013. Värmeverket kommer dels att fungera som komplement till restvärmen från Södra Cell Värö under vinterhalvåret, och dels vara en reservanläggning då Södra Cell Värö har driftstopp.

Fjärrvärmemixen varierar från år till år, men numera finns inga fossila inslag kvar i bränslemixen. Totalt bidrog Varberg Energi – med alla sina verksamheter - till att minska utsläppen med 93 240 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2020. Mer information om hur beräkningarna är gjorda och om Varberg Energis hållbarhetsarbete finns på företagets Länk till annan webbplats.hemsida Länk till annan webbplats..

Här finns det fjärrvärme

Kontakta Varberg Energi Länk till annan webbplats. för att få information om kommande utbyggnadsplaner för fjärrvärmenätet.

Stor vit byggnad med Varberg Energis logotyp.

Värmeverket Flisan.

ikon

Kontakta oss

Varberg Energi

Fjärrvärmeförsäljning

0340-62 88 73

fjarrvarme@varbergenergi.se

Energi- och klimatrådgivare

070 - 087 87 86

energirad@varberg.se

Telefontider

Vardagar kl. 09:00 -16:00

Lunchstängt kl. 12:00 - 13:00

 

Besök

Endast bokade besök

 

Självservice & blanketter