Sök

Solenergi

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Med hjälp av solen kan du värma ditt hem och tillverka din egen el samtidigt som du gör en insats för en hållbar värld.

Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på genom huvudsakligen två olika sätt, i solfångare eller solceller.

Solfångare

I en solfångare omvandlas solens strålar till värme. Värmen transporteras vidare med hjälp av en cirkulerande vätska och används för uppvärmning av hus eller för att ge varmvatten.

Illustration över solvärme

Illustration: Peter Abramsson, Alias Design AB

Solceller

Solcellen omvandlar solljuset direkt till elektrisk energi, el. Processen sker tyst utan rörliga delar, utan bränsle och utan att någonting i solcellen förbrukas. Detta är ett miljövänligt sätt att producera sin egen el som inte tar stor plats, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd.

Illustrerat hus med solceller på taket

Illustration: Peter Abramsson, Alias Design AB

Information och kalkyl för solceller till villa, företag och bostadsrättsföreningar kan du hitta på på solcellskollen och Energimyndighetens sida - Solelsportalen.

Solelportalen - en vägledning om solceller (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Från idé till solceller på taket - Solcellskollen Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare

070 - 087 87 86

energiradgivning@varberg.se

Telefontider

Vardagar kl. 09:00 -16:00

Lunchstängt kl 12:00 - 13:00


Besök

Endast bokade besök

Självservice & blanketter