Sök

Solceller

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för egen användning i bostadshus. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet. På denna sida kan du lära dig mer om solceller.

Solros och solceller

Solcellerna producerar mest el dagtid och på sommaren. Det går att lagra den producerade elen med hjälp av batterier. Exempelvis kan man lagra solelen i batterier för senare användning i sommarstugan, husvagnen, bilen eller båten. Om man inte är nätverksansluten kallas detta off grid.

Det vanligaste är att man ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel till elhandelsföretaget för att sedan köpa tillbaka el vid behov. Det som avgör lämpligheten är husets orientering, taklutning och eventuella skuggningar. Söderläge är det mest optimala men sydväst, sydost, väster och öster fungerar också bra. Taklutningen ska ligga mellan 16 – 60 grader och det är viktigt att undvika skugga från exempelvis träd.

Det går att söka investeringsstöd för solceller eller utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet.

Solelportalen - en vägledning om solceller (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Från idé till solceller på taket - Solcellskollen Länk till annan webbplats.

Halland | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Startsida | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Bygglov - Solceller och solfångare

ikon

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare

070 - 087 87 86

energiradgivning@varberg.se


Telefontider

Vardagar kl. 09:00 -16:00

Lunchstängt kl 12:00 - 13:00


Besök

Endast bokade besök

Självservice & blanketter