Sök

Solvärme

På denna sida kan du lära dig mer om hur värmen från solen kan nyttjas.

Solfångare på ett hustak

Foto: Ylva Jalming

Solfångaren kan användas för att värma vatten, både till ett värme- och varmvattensystem och i kombination med till exempel ved- och pelletspanna i ett så kallat kombisystem. Solvärmen kan stå för varmvattenförsörjningen under sommaren. Solfångaren och värmepannan kopplas då till en ackumulatortank som blir en central del av värmesystemet. I ett kombisystem kan 20 till 30 procent av energin täckas med solens hjälp.

Det finns varmvattenberedare som är förberedda för solvärme, som ett alternativ till vanliga elvarmvattenberedaren. I ett varmvattensystem kan cirka 50 procent av årsanvändningen av varmvatten värmas via solvärme. I hus med direktverkande el är en varmvattenberedare på 300–500 liter med inbyggd solslinga och 5–8 m² solfångare att rekommendera.

Det finns inget stöd för solfångare motsvarande det som finns för solceller. Däremot gäller ROT-avdraget för arbetskostnaderna.

Solvärme och solkyla (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare

070 - 087 87 86

energiradgivning@varberg.se


Telefontider

Vardagar kl. 09:00 -16:00

Lunchstängt kl 12:00 - 13:00


Besök

Endast bokade besök

Självservice & blanketter