Sök

Solvärme

På denna sida kan du lära dig mer om hur värmen från solen kan nyttjas.

Solfångare på ett hustak

Foto: Ylva Jalming

Solfångaren kan användas för att värma vatten, både till ett värme-och varmvattensystem och i kombination med till exempel ved-och pelletspanna i ett så kallat kombisystem. Solvärmen kan stå för varmvattenförsörjningen under sommaren. Solfångaren och värmepannan kopplas då till en ackumulatortank som blir en central del av värmesystemet. I ett kombisystem kan 20 till 30 procent av energin täckas med solens hjälp. För en villa är 10–15 m² solfångare och en ackumulatortank på 750 liter vanligt.

Det finns varmvattenberedare som är förberedda för solvärme, som ett alternativ till vanliga elvarmvattenberedaren. I ett varmvattensystem kan ca 50 procent av årsanvändningen av varmvatten värmas via solvärme. Kostnaden för ett solvärmesystem med solfångare och varmvattenberedare för en villa ligger normalt mellan 20 000–40 000 kr. I hus med direktverkande el är en varmvattenberedare på 300–500 liter med inbyggd solslinga och 5–8 m² solfångare att rekommendera.

Det finns inget stöd för solfångare motsvarande det som finns för solceller. Däremot gäller ROT-avdraget för arbetskostnaderna.

ikon

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare

070 - 087 87 86

energiradgivning@varberg.se


Telefontider

Vardagar kl. 09:00 -16:00

Lunchstängt kl 12:00 - 13:00


Besök

Endast bokade besök

Självservice & blanketter