Sök

Värmepump

Att installera en värmepump kan ge dig minskade uppvärmningskostnader. Tänk på att du behöver göra en anmälan om installation av värmepump, alternativt söka tillstånd för din värmepump.

Det finns ett stort intresse för att installera värmepumpar i villor eftersom det kan ge en vinst både för miljön och för den egna ekonomin. Men det finns en hel del att tänka på innan installation.

Så fungerar en värmepump

Principen i en värmepump är att utvinna värme från ett ställe och flytta värmen dit du har ett uppvärmningsbehov. En värmepump kan utvinna värme ur exempelvis marken, luften eller ur ett vattendrag.

I värmepumpen finns ett köldmedium som transporterar värmen genom att förångas och därefter kondensera. I denna process överförs värme från värmepumpen som sedan kan spridas i huset genom ett vattenburet värmesystem eller genom inomhusluften.

Olika sorters värmepumpar

Det finns många olika sorters värmepumpar, några exempel är frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump, bergvärmepump, samt ytjord- och sjövärmepump.

Val av värmepumpslösning beror bland annat på vilket uppvärmningssystem du har i ditt hem, hur stort uppvärmningsbehov du har samt vilka förutsättningar du har på din tomt.

Mer information om värmepumpar

Varbergs kommuns energi- och klimatrådgivare kan ge dig mer information om vilken sorts värmepump som kan passa just ditt hus.

Du kan också läsa mer på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan behöva anmäla eller söka tillstånd för din värmepump

Enligt miljöbalkens är värmepumpsanläggningar att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Det innebär att installation och användning av värmepumpar är anmälnings- eller tillståndspliktiga. En anläggning i mark, yt- eller grundvatten ska därför anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Luftvärmepumpar är för närvarande inte anmälningspliktiga.

En handläggningsavgift för anmälan tas ut enligt fastställd taxa. Att installera en värmepump utan att anmälan är gjord leder till miljösanktionsavgift.

Alla värmepumpsanläggningar innehåller köldmedier av typen HFC som omfattas av särskilda bestämmelser. Ett ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av ackrediterat företag.

För anläggningar med en uteffekt av mer än 100 kW gäller delvis andra regler. Om en sådan anläggning planeras, kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Jag störs av min grannes luftvärmepump

Det finns riktvärden för hur mycket en värmepump får bullra. Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om du störs av höga ljudnivåer från grannens värmepump.

ikon

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare

0340-69 70 98

energirad@varberg.se

Miljö- och hälsoskyddsförvaltnignen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter