Sök

Värmepump

Att installera en värmepump kan ge dig minskade uppvärmningskostnader. Tänk på att du behöver göra en anmälan om installation av värmepump, alternativt söka tillstånd för din värmepump.

Värmepump

Det finns ett stort intresse för att installera värmepumpar i villor eftersom det kan ge en vinst både för miljön och för den egna ekonomin. Men det finns en hel del att tänka på innan installation.

Varbergs kommuns energi- och klimatrådgivare kan ge dig mer information om vilken sorts värmepump som kan passa just ditt hus.

Du kan också läsa mer på Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan behöva anmäla eller söka tillstånd för din värmepump

Enligt miljöbalken är värmepumpsanläggningar att betrakta som miljöfarlig verksamhet. Det innebär att installation och användning av värmepumpar är anmälnings- eller tillståndspliktiga. En anläggning i mark, yt- eller grundvatten ska därför anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Länk till annan webbplats.. För att vår handläggning ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det bra att ni läser lite information om vad anmälan ska innehålla Pdf, 687.3 kB.. Luftvärmepumpar är för närvarande inte anmälningspliktiga.

En handläggningsavgift för anmälan tas ut enligt fastställd taxa. Att installera en värmepump utan att anmälan är gjord leder till miljösanktionsavgift.

Alla värmepumpsanläggningar innehåller köldmedier av typen HFC som omfattas av särskilda bestämmelser. Ett ingrepp i köldmediekretsen får endast utföras av ackrediterat företag.

För anläggningar med en uteffekt av mer än 100 kW gäller delvis andra regler. Om en sådan anläggning planeras, kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Viktigt att tänka på vid installation av värmepump

Om du tänker borra efter bergvärme och det planerade borrhålet ligger närmare än 10 meter från din grannes fastighetsgräns måste grannen få en chans att yttra sig. Marken kyls nämligen ner gradvis runt varje borrhål, vilket gör att två borrhål kan "stjäla" värme från varandra. Rekommenderat är därför att ett avstånd på minst 20 meter mellan två borrhål ska hållas.

Om det krävs ett grannyttrande kan du nyttja vår blankett Länk till annan webbplats. och själv gå in till grannen för att få den undertecknad. I annat fall kommer miljöförvaltningen att ta kontakt med din granne, vilket kan förlänga handläggningstiden.

Jag störs av min grannes luftvärmepump

Det finns riktvärden för hur mycket en värmepump får bullra. Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om du störs av höga ljudnivåer från grannens värmepump.

ikon

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare

070 - 087 87 86

energirad@varberg.se

Miljö- och hälsoskyddsförvaltnignen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter