Sök

Vindkraft

Här presenteras en kort redogörelse om vad som gäller för Vindkraft.

Regelverket för bygglov för vindkraft styrs av Plan och byggförordningen (6 kap). Förordningen säger att bygglov krävs om vinkraftverket:

  • är högre än 20 meter över markytan
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
  • monteras fast på en byggnad, eller
  • har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Om vindkraftverket inte uppfyller något av alternativen ovan krävs inget bygglov.

Du bör dock prata med berörda grannar innan du påbörjar arbetet. Skulle de uppfatta arbetet som störande så kan de enligt miljöskyddslagen klaga på miljöstörning, och du kan bli ålagd att montera ner anläggningen.

ikon

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare

070 - 087 87 86

energirad@varberg.se

Telefontider

Vardagar kl. 09:00 -16:00

Lunchstängt kl. 12.00 - 13.00

 

Besök

Endast bokade besök

 

Självservice & blanketter