Sök

Arkiv och ritningar

På stadsbyggnadskontoret finns flera olika arkiv, bygglovsarkivet, planarkivet och lantmäteriarkivet. Här finns fastighetsritningar, detaljplaner, bygglovshandlingar, lantmäteriakter och historiska kartor.   

Du kan beställa kartor och olika handlingar från arkiven genom att kontakta Varberg direkt. Läs mer om arkiven och om vad de innehåller under respektive sida.

Bygglovsarkivet

Planarkivet

Geografiskinformation- och lantmäteriarkivet

Kommunarkivet

Gammal karta
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter