Sök

Avgifter lantmäteri för lantmäteriförättring

Kostnaden för en lantmäteriförrättning debiteras antingen enligt löpande räkning eller till ett överenskommet fast pris.

Du som ansöker om en lantmäteriförrättning kan i inledningsskedet begära förslag på ett fast pris. Ett erbjudande om fast pris kan vi ge om det redan i början av projektet är möjligt att bedöma tidsåtgången.

Mätnings- och kartuppdrag debiteras enligt plan- och bygglovstaxan inklusive kart- och mättaxa.PDF (pdf, 823.1 kB) Läs gärna mer om rådande taxor och timpenning för olika tjänster i Varbergs kommun.

ikon

Kontakta oss

Lantmäterimyndigheten

Östra Långgatan 14

lantmaterimyndigheten@varberg.se

*Svårt att ta telefon på måndag förmiddag

Öppetider

Måndag 9-12* och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

  

Varberg direkt

0340-880 00

 

ikon

Självservice & blanketter