Sök

Kommunalt och statligt lantmäteri

Lantmäteriet är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för att säkerställa ägandet av fastigheter och tillgängliggöra geografisk information för hela landet. I de flesta kommuner ansvarar Lantmäteriet också för fastighetsindelningen. Varberg är en av 40 kommuner som har en kommunal Lantmäterimyndighet. Vi har samma befogenheter som statliga Lantmäteriet när det gäller fastighetsindelningen, men vårt verksamhetsområde är begränsat till vår kommun.

Lantmäterimyndigheten i Varberg kan agera fristående gentemot andra kommunala verksamheter. Vissa ärenden har vi möjlighet att lämna över till det statliga Lantmäteriet. Det kan exempelvis gälla ärenden där Varbergs kommun är sakägare.

Det finns några saker som statliga Lantmäteriet ansvarar för även i de kommuner som har en egen lantmäterimyndighet.

Kontakta Lantmäteriet om du ska göra något av följande:

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

 

Lantmäterimyndigheten

Besök via Varberg direkt

Postadress: 432 80 Varberg

0340-880 00

lantmaterimyndigheten@varberg.se

 

Lantmäterimyndighetens telefontider:
Måndag-onsdag 09.00-11.00
Torsdag 14.00-16.00
Fredag 09.00-11.00

Självservice & blanketter