Sök

GIS, webbkartor och visualisering

Digitala kartor har sitt ursprung i GIS. GIS är en förkortning för Geografiska InformationsSystem. GIS gör det möjligt att samla in, hantera, analysera och visualisera information som har geografiskt läge. GIS används som ett viktigt redskap i all samhällsplanering. Med hjälp av GIS kan vi redovisa dåtid, nuvarande status, göra prognoser samt planera framåt.

 

Webbkartor

Vi utvecklar, förvaltar och driftar webbkartor både som internt stöd till våra förvaltningar via KommunGIS och till allmänheten via webbkartorna Varbergskartan Länk till annan webbplats. och Historiska fönstret. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Utveckling sker bland annat i samarbete med flera västkustkommuner och baserat på öppen källkod. Webbkartorna kan du använda i mobil, surfplatta eller på dator. Webbkartorna fylls hela tiden på med intressant och viktig information för både tjänstemän, medborgare, näringsliv och besökare.

Flygfoton

Flygfoton används för att stödja tjänstemän i verksamhetsutövning bland annat för att uppdatera Baskartan. Via Varbergskartan Länk till annan webbplats. publiceras ortofoton, det vill säga flygfoton som man kan mäta i. Ortofotona är tagna efter snösmältning men före lövsprickning för att man ska kunna se så mycket som möjligt på backen.

För 2020 är den största nyheten att vi publicerar nytagna snedbilder från början av sommaren. Bildkvalitén på snedbilderna är hög men det finns ingen risk för att personuppgifter röjs, exempelvis kan man inte urskilja varken ansikten eller bilars registreringsnummer.

Självklart är alla flygfoton sekretessgranskade av Lantmäteriet inför publicering.

Ett av flera inslag i utställning om Varberg växer är flygfotomattan på Kulturhuset Komediantens golv. Utöver det roliga och intressanta för gammal som ung att studera sin stad närmare från luften kan du även se järnvägstunnelns dragning.

Visualisering

Visualisering ger kommuninvånare och politiker möjlighet till insyn och delaktighet på ett helt nytt sätt. I digitaliseringens anda medför denna nya teknik stor nytta genom ökad förståelse för hur staden utvecklas och växer. Vi tar fram visualiseringar både med stöd av kommunens 3D-modell och via drönare. Praktiskt exempel på visualisering är samråden för nya Vattentornet och för Västerport etapp 1 samt för att visa de fantastiska Kungsjölederna.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.seSjälvservice & blanketter