Sök

Information om kötider för förrättningar

Lantmäterimyndigheten arbetar aktivt med att försöka minska kötiderna i verksamheten. Så snart ett ärende får en handläggare tar hen kontakt med sökande och handläggning påbörjas.

Varierad handläggningstid

Hur lång tid det tar att handlägga olika lantmäteriförrättningar varierar kraftigt. Några samhällsviktiga förrättningar är prioriterade vilket innebär att dessa förrättningar går före de oprioriterade. Nästan alla förrättningar är mycket viktiga för den enskilde vilket gör att lantmäterimyndigheten är mycket restriktiv till prioriteringar eftersom det alltid innebär att någon annan får vänta längre tid.

Prioriterade förrättningar

Prioriterade förrättningar påbörjas normalt inom 1-6 veckor.

  • Nybyggnation som är beroende av fastighetsbildning är prioriterat.
  • Förrättningar för fiberledningar är enligt lag prioriterade.

Svåra förrättningar

Svåra förrättningar (exempelvis de med stora sakägarkretsar eller de som är tvistiga) hanteras i särskild kö eftersom det är färre handläggare som kan hantera dem. Kötiden motsvarar ungefär densamma som för oprioriterade normalförrätningar men har större variationer.

Aktuell kötid

På grund av olika prioriteringar är det svårt att bedöma hur lång kötiden är framåt i tiden. För att försöka ge en bild av hur det ser ut just nu lägger lantmäterimyndigheten ca en gång i månaden ut information om hur lång tid de förrättningar som påbörjas senaste månaden har legat i kö.

Kötid senaste fem månaderna för oprioriterade normalförrättningar:


  • Påbörjade förrättningar i maj 2022: 19 månader
  • Påbörjade förrättningar i juni 2022: 18 månader
  • Påbörjade förrättningar i augusti 2022: 20 månader
  • Påbörjade förrättningar i september 2022: 18 månader
  • Påbörjade förrättningar i oktober 2022: 17 månader
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Lantmäterimyndigheten

lantmaterimyndigheten@varberg.se


Självservice & blanketter