Sök

Kartor

Lantmäterienheten ansvarar för att ta fram grundläggande kartor i kommunen. I den Digitala Varbergskartan kan du själv söka på fastighetsbeteckning eller adress samt se samhällsinformation så som parkeringar, offentliga toaletter, detaljplaner mm. Här nedan hittar du en förteckning över kartor som finns att beställa av lantmäteriet. 

Adresskartbok

Adresskartboken består av en tätortsdel och en landsbygdsdel. Till tätortsdelen finns ett gatunamnsregister och till landsbygdsdelen ett adressområdesregister. Adresskartboken är i A4-format och den passar bra att ha i bilen.

Adresskartan

Adresskartan över kommunens tätorter visar gator, byggnader, gatunamn och adressnummer. Den används av många förvaltningar inom kommunen som översiktskarta. Utanför den kommunala verksamheten används denna karta av bland annat mäklare, försäljare, företag med flera.

Primärkarta

Primärkartan är kommunens mest detaljrika karta med hög noggrannhet. Den används bland annat som underlag vid detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet.


Grundkarta

Grundkartor används som juridiskt kartunderlag till upprättande och redovisning av detaljplan. Grundkartan visar gällande förutsättningar när det gäller mark, fastigheter, byggnader, detaljplaner, anläggningar med mera.

Nybyggnadskarta

Som regel behöver du nybyggnadskarta när du ansöker om bygglov för nybyggnation inom planlagt område. Nybyggnadskartan innehåller information om fastighetsgränser, rättigheter, planbestämmelser, bebyggelse och topografi, förbindelsepunkter för vatten och avlopp, fjärrvärme och el samt höjdavvägda punkter.


Förenklad nybyggnadskarta

Som regel behöver du Förenklad nybyggnadskarta vid enklare bygglov, till exempel en inbyggd altan. Denna karta redovisar till skillnad mot nybyggnadskarta ingen detaljplan eller avvägda höjder eller va-anslutning. Det görs ett fältbesök på aktuella tomten där eventuella förändringar mäts in.


Varbergskartan

Varbergskartan sträcker sig från Tångaberg, Tofta i norr till Gamla Köpstad i söder och E6, Lindberg, Trafikplats Tvååker i öster. Dessutom finns tätorterna Tvååker Veddige och Bua/Limabacka med. Kartorna har ett flygfoto (ortofoto) i bakgrunden. De visar kvarter, gatunamn, offentliga byggnader. Det finns också en kommunkarta, där olika sevärdheter är markerade. 

Karta med kvartersnamn

Vi som arbetar med fastigheter använder oss ofta av kvartersnamn eller fastighetsbeteckningar, vilka oftast inte har något samband med gatuadressen. Här kan du se en karta över kvartersnamnenPDF (pdf, 2.5 MB) .

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 27

0340-881 80

bn@varberg.se

 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-18

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

Kontaktpersoner

Beställning av grundkarta:

Carina Sevholt

Kartingenjör 

0340-881 78 carina.sevholt@varberg.se

 

Beställning av nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta:

Cecilia Ehn

Kartingenjör

0340-881 79 cecilia.ehn@varberg.se

 

Ulrika Ljungberg

Kartingenjör

0340-885 33

ulrika.ljungberg@varberg.se

 

Claudia Nilsson Becerra

Kartingenjör

0340-886 32

claudia.nilsson.becerra@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter