Sök

Ansökan lantmäteriförättning om lantmäteriförättning

Väg genom landsbyggden

Följande personer har rätt att ansöka om en lantmäteriförrättning:

• Fastighetsägare
• Köpare vid avstyckning
• Rättighetshavare 

Undertecknas av alla

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden, eller hans eller hennes ombud med fullmakt. Om fastigheten ägs av flera personer måste alla delägare skriva under. I ansökan beskriver du vad du vill ha gjort och vilka fastigheter som berörs av förrättningen. 

Skicka med handlingar

Om det finns köpeavtal, gåvoavtal eller någon annan överlåtelsehandling ska de skickas med i ansökan, antingen i original eller som bevittnad kopia. Kom ihåg att fylla i telefonnummer eller e-postadress där det går att nå dig under dagtid. 

Ansökan om lantmäteriförrättning/blankett

Här kan du ladda ner ansökningsblankett.PDF (pdf, 163.5 kB) Det går också bra att ringa så skickar vi en blankett hem till dig med posten. Behöver du hjälp med blanketten så kom in till oss på stadsbyggnadskontoret.

ikon

Kontakta oss

Lantmäterimyndigheten

Östra Långgatan 27

0340-881 80      

lantmateriet@varberg.se

 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-18

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar


 

ikon

Självservice & blanketter