Sök

Ansökan lantmäteriförrättning

Landsväg genom öppet lanskap

Följande personer har rätt att ansöka om en lantmäteriförrättning:

• Fastighetsägare
• Köpare vid avstyckning
• Rättighetshavare 

Undertecknas av alla

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden, eller hans eller hennes ombud med fullmakt. Om fastigheten ägs av flera personer måste alla delägare skriva under. I ansökan beskriver du vad du vill ha gjort och vilka fastigheter som berörs av förrättningen. 

Skicka med handlingar

Om det finns köpeavtal, gåvoavtal eller någon annan överlåtelsehandling ska de skickas med i ansökan, antingen i original eller som bevittnad kopia. Kom ihåg att fylla i telefonnummer eller e-postadress där det går att nå dig under dagtid. 

Ansökan om lantmäteriförrättning/digitalt

I e-tjänsten ansökan om lantmäteriförrättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du med e-legitimation ansöka om avstyckning, fastighetsreglering, klyvning och sammanläggning. Du kan även se ditt eventuella fastighetsinnehav och söka information om andra fastigheter för att kunna fylla i så mycket information som möjligt om ditt ärende. Till hjälp finns även en karttjänst som visar fastighetsgränser och mät- och ritmöjligheter som du kan använda för att illustrera hur du vill att slutresultatet ska se ut. När ansökan är klar kan du skriva under ansökan och vidimera alla eventuella bifogade handlingar med e-legitimation.

Ansökan om lantmäteriförrättning/blankett

Här kan du ladda ner ansökningsblankett. Pdf, 991.2 kB, öppnas i nytt fönster. Det går också bra att ringa så skickar vi en blankett hem till dig med posten. Behöver du hjälp med blanketten så kom in till oss på stadsbyggnadskontoret.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Lantmäterimyndigheten

lantmaterimyndigheten@varberg.se

Självservice & blanketter