Sök

Mätning

På avdelningen geografisk information finns kommunens samlade resurser för mätning. Vi utför all sorts mätning åt våra kunder. Våra mätningsingenjörer arbetar med insamling av mätdata, som kan vara markbaserad eller bygga på foton från flyg eller drönare. Exempel på vanliga uppdrag är husutstakning och lägeskontroller.

Husutstakning och lägeskontroll i samband med byggnation

Vid en husutstakning markerar vi det exakta läget för en blivande byggnad efter vad som är beslutat i ditt bygglov. Utstakning är en viktig del i byggprocessen. Hamnar byggnaden fel i plan eller höjd kan berörda grannar ha rätt att begära skadestånd. Det kan också bli dyrt att rätta till felet. Lägeskontroll är en mätning som kontrollerar att den nya byggnaden har hamnat på rätt ställe.

Allmänna mätuppdrag

I samarbete med våra kunder utför vi till exempel projekteringsmätning, sättningsmätning och inmätning av ledningar. Vi arbetar också med att ta fram grundläggande geografisk information genom att uppdatera Baskartan.

Referenssystem

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00
Höjdsystem: RH2000

För mer information om referenssystem läs vidare på lantmäteriets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, de ansvarar för de nationella referenssystemen.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (medborgarservice)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

 

Utstakning och lägeskontroll:

0705-48 81 76

0768-38 81 12

matning@varberg.se


Uppgifter om stomnät:

0706-80 81 80

matning@varberg.se

Självservice & blanketter