Sök

Mätning och drönare

På avdelning geografisk information finns kommunens samlade resurser för mätning. Våra mätningsingenjörer arbetar med insamling av mätdata från marken, från luften via drönare eller via tolkning av foton tagna från flygplan. Vi har moderna mätinstrument som ger en noggrannhet på cm. I samband med att kommunen utvecklas och byggs ut, via byggföretags och privatpersoners nybyggnationer, tillbyggen eller rivningar, uppdateras Baskartan. Vi visar det vi mäter och samlar in genom webbkartor och visualiseringar.

Mät- & karthandbok för Baskartan

Syftet med Mät- och karthandboken är att säkerställa en kvalitetssäkrad och enhetlig Baskarta. Handboken innehåller mätningsanvisningar och kartografiregler som beskriver hur objekten redovisas i Baskartan och vilka lager som används. Den riktar sig till de mät- och kartingenjörer på Geografisk Information som arbetar med ajourhållningen av kartan i fält och i databasen men även för dig som jobbar på uppdrag av Varbergs kommun och ska redovisa inmätt material som tex. relationshandlingar efter färdigställd byggnation. Mer detaljerade regler för inmätning och kartering finns i handbokens bilagor.

Husutstakning och lägeskontroll i samband med byggnation

Vid en husutstakning markerar vi det exakta läget för en blivande byggnad efter vad som är beslutat i ditt bygglov. Utstakning är en viktig del i byggprocessen. Hamnar byggnaden fel i plan eller höjd kan berörda grannar ha rätt att begära skadestånd. Det kan också bli dyrt att rätta till felet. Lägeskontroll är en mätning som kontrollerar att den nya byggnaden har hamnat på rätt ställe.

 

Specialmätning

Vi utför även projekteringsmätning, sättningsmätning och inmätning av ledningar.

 

 

Drönare

De senaste åren har mätverksamheten kompletterats med drönare. Drönarna ger oss möjlighet att snabbt och enkelt få en aktuell bild över ett begränsat område. Vi effektiviserar datainsamling genom att minska behov av fältbesök för flera verksamheter i kommunen. 

Med hjälp av drönare undviker vi även risksituationer för mätpersonal, exempelvis mätning i trafik eller i oländig, brant, svårframkomlig terräng. Drönarproducerade ortofoton används även till att kartera och uppdatera Baskartan. Praktiskt exempel på nyttan med drönare är 360-visning av tunneldragningen Länk till annan webbplats..

Referenssystem

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00
Höjdsystem: RH2000

För mer information om referenssystem läs vidare på lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., de ansvarar för de nationella referenssystemen.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Utstakning och lägeskontroll:

0705-48 81 76

0768-38 81 12

matning@varberg.se


Uppgifter om stomnät:

0706-80 81 80

matning@varberg.se

Självservice & blanketter