Sök

Varbergskartan, en digital karta

Vår karttjänst Varbergskartan innehåller över 250 kartlager med intressant information i kommunen. Du kan ta del av detaljplaner, planprogram, samhällsfunktioner, frilufts- och idrottsanläggningar, historiska kartor, ortofoton, drönar- och snedbilder.

Varbergskartan fungerar även bra i mobilen och du kan där se din aktuella position i de kartlager som du tänt.

Hur fungerar Varbergskartan?

Du tänder och släcker kartlager via lagerhanteraren och det går bland annat att justera lagrens transparens. Genom att klicka på lagerinfo eller objekt i kartan får du mer information i form av text, bilder och länkar. I kartans sökfälte kan du söka på adress, fastighet, detaljplan, skolor och bibliotek.

Med hjälp av kartverktygen kan du skapa egna bokmärken, visa koordinater, rita och mäta samt skapa enklare PDF-kartor med olika innehåll. Du kan även dela länk till kartytan med förvalda lager och zoomnivå.

Nya kartlager tillförs och befintliga lager uppdateras löpande. Kartans information bygger på geodata från kommunens verksamheter och från nationella myndigheter. Informationsägarna ansvarar för innehåll och att geodata är korrekt och aktuell. Stadsbyggnadskontoret tar inte ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppstå till följd av användandet av dessa geodata.

Fastigheter och kvalité på gränser

I Varbergskartan kan du tända kartlager som visar fastighetsgränser. Tänk på att kvalitén för gränser varierar mycket i kartan. Detta beror på att gränser som redan fanns vid införandet av en digital registerkarta härrör från en digital inpassning av äldre analoga papperskartor. Visade fastighetsgränser kan därför avvika mycket från juridiskt gällande gränser.

Enligt svensk lag gäller i första hand fysiska gränsmärken på marken. Saknas fysiska gränsmärken gäller de lantmäterihandlingar som upprättats i samband med fastighetsbildning. Är gränsen oklar kan dess läge fastläggas genom en fastighetsbestämning utförd av lantmäterimyndigheten, vilket innebär en kostnad.

Film: Visar gränserna rätt? Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Varbergs historiska fönster

I Varbergs historiska fönster kan du på ett enkelt sätt ta del av historiska kartor och flygfoton över kommun. Här kan du se hur landskapet har förändrats, hur ditt grannskap såg ut när du föddes eller utforska äldre tiders Varberg. Nya kartlager tillförs också löpande och du kan jämföra flygfoton och kartor på tre olika sätt, med hjälp av kartspionen, svajp som i exemplet nedan eller sida-vid-sida.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Avdelningen geografisk information

gis@varberg.se

Självservice & blanketter