Sök

Varbergs solkarta

Funderar du på att installera solceller så är Solkartan ett bra verktyg att börja med. Här kan du på ett enkelt sätt zooma in och klicka på din fastighets tak och se om det lämpar sig för solelproduktion.

Den första versionen av solkartan innehåller enbart information byggnader i Varbergs innerstad. Solkartan kommer successivt att utökas. Om din fastighet inte finns med idag så kan du kontakta Varberg Energi för en genomgång av förutsättningarna för solelproduktion för just din fastighet.

Öppna solkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får en uppfattning om takyta och beräknad solelproduktion. Solkartan ger inga exakta värden, men ger dig en vägledning om vilka tak som lämpar sig bäst för installation av solceller.

Färgerna på ditt tak visar hus solenergin fördelas över taket. Det tak som tar emot mest solenergi är vänt mot söder och har en lutning på 40°.

Har du frågor kring solceller, installation och priser kan du kontakta Varberg Energi på www.varbergenergi.se/solcellspaket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller telefon 0340-62 88 73.

Förklaring till informationsrutan

1. Total takyta på din fastighet. Ofta finns det hinder på taket som gör att hela ytan inte kan utnyttjas. Total inkommande solenergi är en beräkning på hur mycket solenergi som når ditt tak under ett normalår.

2. Färgerna på ditt tak och i informationsrutan visar hur solenergin fördelas över taket. Taken har fått tre olika färger för att visa vilken del som ger den bästa solelproduktionen.

3. Inkommande solenergi för de olika takytorna under ett normalår.

4. Beräknad elproduktion per energiklass i kronor. Ett uppskattat värde för solelsproduktion för den aktuella takytan. Verkningsgraden för solceller är ca 15 %. Elpriset beräknas till 1 kr/ kWh inkl. elpris, rörlig elnätsavgift, skatt och moms. Detta är ett uppskattat genomsnittspris.

 

Exempelbild med fakta från solkartan

Exempelbild

Mest solinstrålning

Bildförklaring

Mindre solinstrålning

Bildförklaring

Mindre solinstrålning

Bildförklaring

 

 

ikon

Kontakta oss

Varberg Energi

0340-62 88 73

Självservice & blanketter