varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Hållbar utveckling

Här kan du läsa mer om Varbergs kommuns arbete för en förbättrad miljö och hållbar samhällsutveckling.

Varbergs kommun deklarerade sig som ekokommun redan 1993 och har sedan mitten av 1990-talet haft ett aktivt arbete för en hållbar utveckling. Vår vision om att Varberg ska vara Västkustens kreativa mittpunkt anger att hållbarhet och delaktighet ska genomsyra all verksamhet.

Idag är kommunens hållbarhetsarbete knutet till Agenda 2030 och globala målen. Även om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen i grunden är överenskommelser mellan världens nationer så sker en stor del av det faktiska arbetet på lokal nivå i städer, kommuner och regioner.

Utmaningarna är globala, men lösningarna är ofta lokala!

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt: 0340 - 880 00

Självservice & blanketter