Sök

Hållbar utveckling

En värld utan fattigdom och hunger. Rena hav och hållbar energi. En framtid där vi bekämpat klimatförändringar och våra samhällen är jämställda, fredliga och inkluderande. En hållbar värld för alla – det är vad de globala målen Agenda 2030 handlar om.

Agenda 2030 Länk till annan webbplats. är Förenta Nationernas (FN:s) handlingsplan för hållbar utveckling. Totalt innehåller agendan 17 mål och 169 delmål, som alla medlemsländer i FN ska arbeta med. Ambitionen är hög och även om utmaningarna är globala är lösningarna ofta lokala. Därför behöver bland annat vi kommuner göra allt vi kan för att Agenda 2030 ska bli verklighet.

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt: 0340 - 880 00

Självservice & blanketter