varningsikon

2024-02-26

Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Tisdagen den 27 februari kan det stundtals vara svårt att nå varberg.se och våra andra webbplatser på grund av att vi lanserar en ny version av vår webbplats. Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär detta orsakar.

Läs mer om Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Sök

Förorenad mark

Schaktsanering av området inne på Renen.

Varbergs kommun arbetar med flera projekt och åtgärder för att sanera förorenade områden. De två största är saneringen av kvarteret Renen och sluttäckningen av Lassabackadeponin.

Sanering av Renen 13

I kvarteret Renen i norra delen av centrala Varberg ligger ett av Hallands mest förorenade områden. Den gamla industrifastigheten Renen 13 (gamla Consilium) saneras för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas. Naturvårdsverket har beviljat medel för att åtgärda föroreningarna.

Sanering av Renen 13

Deponiprojekt

På uppdrag av Varbergs kommun har Länsstyrelsen i Halland inventerat 20 av kommunens nedlagda deponier. Resultatet av inventeringen presenteras i en rapport som innefattar en riskbedömning av deponierna vilken kommer ligga till grund för fortsatta undersökningar och hantering av de nedlagda deponierna.

För mer information se Länsstyrelsens rapport:

Inventering av nedlagda deponier i Varbergs kommun. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Lassabackadeponin

I anslutning till Getteröns naturreservat ligger Lassabackadeponin, som nu täcks av massor från projekt Varbergstunneln och omvandlas till ett attraktivt naturområde som fått namnet Fågelbacka.

Lassabackadeponin blir Fågelbacka

Hur gör jag om jag vill åtgärda en förorening?

Vid sanering av föroreningar i mark, vatten, byggnad eller sediment ska du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om en så kallad avhjälpandeåtgärd.

Om du är osäker på om den åtgärd du ska genomföra omfattas av anmälningsplikt kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för vägledning.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter