Sök

Förorenad mark

Schaktsanering av området inne på Renen.

Varbergs kommun arbetar med flera projekt och åtgärder för att sanera förorenade områden. De två största är saneringen av kvarteret Renen och sluttäckningen av Lassabackadeponin.

Sanering av Renen 13

I kvarteret Renen i norra delen av centrala Varberg ligger ett av Hallands mest förorenade områden. Den gamla industrifastigheten Renen 13 (gamla Consilium) saneras för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas. Naturvårdsverket har beviljat medel för att åtgärda föroreningarna.

Sanering av Renen 13

Deponiprojekt

På uppdrag av Varbergs kommun har Länsstyrelsen i Halland inventerat 20 av kommunens nedlagda deponier. Resultatet av inventeringen presenteras i en rapport som innefattar en riskbedömning av deponierna vilken kommer ligga till grund för fortsatta undersökningar och hantering av de nedlagda deponierna.

Deponiprojekt

Lassabackadeponin

I anslutning till Getteröns naturreservat ligger Lassabackadeponin, som nu täcks av massor från projekt Varbergstunneln och omvandlas till ett attraktivt naturområde.

Lassabackadeponin

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter