varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Varbergs kommuns hållbarhetspris

Vet du någon som visar goda exempel på engagemang och initiativ för hållbar utveckling? Kanske bidrar du själv eller någon i din omgivning med dessa värdefulla insatser? Glöm då inte att skicka in en nominering till Varbergs kommuns hållbarhetspris 2021.

Hållbarhetspriset 2021

Som ekokommun har Varberg en ambition att gå före, dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel som bidrar till hållbar utveckling. Därför delar vi varje år ut ett hållbarhetspris för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling.

Årets jury består av representanter från kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och FN-föreningen. Hållbarhetspriset består av en prissumma på 15 000 kr och ett diplom. Priset delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande.

Kriterier för priset (antagna kommunfullmäktige 2018)

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: miljön, ekonomin och det sociala. Varbergs kommuns hållbarhetspris delas ut för insats som bidrar till att upprätthålla livskraftiga ekosystem, en hållbar resursanvändning och ett välmående samhälle. Juryn skall premiera insatser som:

  • kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden
  • kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda
  • präglas av engagemang och handlingskraft

Så nominerar du

Du kan nominera dig själv eller någon annan i din omgivning som visar goda exempel på initiativ och engagemang för hållbar utveckling.

Glöm inte att motivera din nominering och att ange dina kontaktuppgifter.

Du kan nominera via formuläret nedan, e-post eller per vanlig post.
Nominera senast den 31 mars.

Nominera via formuläret


Nominera via e-post eller vanlig post

e-post: Skicka din nominering till ks@varberg.se

Vanlig post

Varbergs kommun
432 80 Varberg
Märk ärendet/kuvertet ”Hållbarhetspris”.
Tänk på att nomineringen skall ha inkommit senast den 31 mars.

Tidigare pristagare

Sedan 1992 har Varbergs kommun delat ut miljöpriset, som bytte namn till hållbarhetspriset 2019.

Hållbarhetspriset 2020

Egon Andersson är ett gott exempel på hur det i vardagen går att bidra till en hållbar utveckling genom nytänkande, handlingskraft och mod att våga pröva nya tekniska lösningar. Hans intresse för hållbarhet och teknik skapar ringar på vattnet när han engagerat sprider kunskap för att inspirera andra.

Hos Stora Coop Varberg går mat, hälsa och hållbarhet hand i hand. Genom kreativa och nytänkande lösningar utvecklar butiken sitt arbete för en hållbar utveckling, med målet att det ska vara lätt för kunderna att göra hållbara val. Stora Coop Varberg vill också vara en positiv kraft för lokalsamhället, bland annat med satsningar riktade till barn och unga. Deras handlingskraft att fatta hållbara beslut gör dem till ett föredöme för andra företag.

Hållbarhetpriset 2019

Priset tilldelades Peder Skrivares skola med motiveringen:

”Peder Skrivares Skola i Varberg har ett fokus på lärande inom cirkulär ekonomi, som är ett nyckelbegrepp inom hållbar utveckling. Arbetet har gett stora ringar på vattnet inom näringslivet och internationellt. Det har både ökat elevernas kunskap kring hållbarhet och cirkulär ekonomi, och gjort ämnet levande genom att skapa samarbeten med aktörer utanför skolan. Detta goda exempel som inspirerar ungdomar att tänka, prova och aktivt verka för hållbarhet och en cirkulär omställning visar på ett stort engagemang och handlingskraft som får uttryck inte bara idag utan även i framtiden.”

Nyfiken på fler pristagare?

Här kan du se samtliga Miljöpristagare, 1992–2020PDF (pdf, 50.8 kB).

ikon

Kontakta oss

Sofie Nilsson

Hållbarhetsstrateg

Samhällsutvecklingskontoret

sofie.nilsson2@varberg.se

Självservice & blanketter